Nieuws
Publicatiedatum: 12 juli 2016

Samenwerken met de Raad van toezicht

De OR heeft een paar keer per jaar contact met de Raad van toezicht. Tijdens het artikel 24 overleg is er altijd een vertegenwoordiger van het toezichthoudend orgaan aanwezig. Ook bij de behandeling van een adviesaanvraag is de toezichthouder bij de Overlegvergadering aanwezig, tenzij OR dat niet wil (artikel 24 WOR 2de en 3de lid).

De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER heeft een handreiking opgesteld voor de leden van de raad waarin tips staan voor het opbouwen en onderhouden van de contacten met de OR.