Basisboek Arbeidsomstandigheden en de OR

Mr. Heleen Hoogeveen

Het basisboek Arbeidsomstandigheden en de OR biedt praktische tips, checklists en voorbeelden, zodat uw rol bij arbo concreet wordt. Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Veel mensen denken bij arbeidsomstandigheden alleen aan zaken als onveilige machines in een fabriek, struikelgevaar in een magazijn en een lawaaiige productiehal. Maar in de afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op de psychische veiligheid en gezondheid. Tegenwoordig lopen werknemers vaker gevaar door agressieve klanten, pestgedrag van collega’s en toenemende werkdruk.

Dit boek gaat daarom niet alleen over de ‘ouderwetse’ fysieke veiligheid en gezondheid. Ook komen alle moderne aspecten van arbo aan bod. Denk aan psychosociale arbeidsbelasting en medewerkerstevredenheid. En over de nieuwste trends in organisaties, zoals thuiswerken, vitaliteit & gezondheid. Die hebben ook allemaal hun weerslag op het arbobeleid. Gelukkig heeft u als OR veel wettelijke bevoegdheden als het gaat om het vormgeven van arbobeleid in organisaties. Dit boek geeft inzicht in wat uw medezeggenschapsrechten en -plichten zijn, zodat u ook een betere gesprekspartner voor uw bestuurder bent. U leest niet alleen welke risico’s werknemers lopen als de arbeidsomstandigheden niet goed zijn geregeld, maar ook wat uw rol als OR is bij risicoinventarisaties en –evaluaties en bij verzuimbeleid.

Maak kennis met alle spelers die zijn betrokken bij het arbobeleid en ga na of de instelling van een arbocommissie zinvol is voor uw OR. Met dit boek kunt u ervoor zorgen dat goede arbeidsomstandigheden onderdeel worden van het organisatiebeleid.

Benieuwd naar alle boeken van Performa OR? Bekijk ze hier in de bibliotheek.

Titel: Basisboek Arbeidsomstandigheden en de OR
Auteur: Mr. Heleen Hoogeveen
Series: , .
Prijs: 32,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl