Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid

Met het Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid krijgt u grip op personeelsbeleid. Dat is in de praktijk één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de ondernemingsraad. Personeelsbeleid raakt namelijk de ‘achterban’ van de ondernemingsraad direct. Veel OR’en krijgen dan ook vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ondernemingsraden of OR-commissies meer kennis over het personeelsbeleid willen opdoen. Dat is zeker handig als u met de bestuurder aan de overlegtafel zit en goed voor de dag wil komen.

Bij invloed op personeelsbeleid is het niet handig om achter iedere vraag van de achterban aan te gaan. Het is beter om breder naar het beleid te kijken. Kijk als OR hoe doordacht het personeelsbeleid is. Is het een samenraapsel van losse elementen en maatregelen of zit er een duidelijke visie achter? Is een samenhang tussen de verschillende strategische keuzen van de organisatie? Het is aan de OR dit te beoordelen en daar kan dit boek bij helpen. Het praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid gaat op in de samenhang tussen de strategische keuzen van de organisatie en het te voeren personeelsbeleid. Daarnaast komen de posities en de rol van de P&O-/HRM-afdeling, de bevoegdheden van de ondernemingsraad en de OR-praktijk aan de orde. In ieder hoofdstuk staan tips en praktische checklists om greep te krijgen op het personeelsbeleid.

Titel: Praktijkboek OR en strategisch personeelsbeleid
Series: , .
Prijs: 32,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl