Praktijkboek OR & Financiën

Het Praktijkboek OR & Financiën geeft uitleg over de meest voorkomende financiële begrippen. Ondernemingsraden beschikken niet altijd over voldoende financieel-economische kennis. Zij zijn niet thuis in de terminologie van de bestuurder en zijn financiële adviseurs. Toch moet elke OR zich een mening vormen over jaarrekeningen, begrotingen, voortgangsrapportages en besluiten met ingrijpende financiële gevolgen. De OR overlegt regelmatig met de bestuurder over ‘de gang van zaken’ in de organisatie. Het is daarbij noodzakelijk om financiële informatie te kunnen doorgronden. Bijvoorbeeld om na te gaan of en hoe bestuurders hun financiële resultaten oppoetsen of dempen. Ook moet een OR tijdig signalen herkennen die wijzen op dreigende financiële problemen.

Daarnaast is de OR altijd betrokken bij besluiten met belangrijke financiële gevolgen, zoals investeringen, afslankingen, fusies of bedrijfsovernames. De OR moet zich daarbij snel kunnen verdiepen in de financiële achtergronden van dit soort processen. Daarom moet de OR de terminologie van de directie snappen. Het Praktijkboek OR & Financiën geeft niet alleen aan hoe u een balans moet lezen en wat uw bevoegdheden zijn. Ook geeft het boek een handig overzicht en uitleg van de meest voorkomende financiële begrippen. In het laatste hoofdstuk vindt u een uitgebreide woordenlijst met de top 500 financiële begrippen. Deze begrippen worden gebruikt bij bedrijven, non-profitorganisaties, zorginstellingen en gemeenten. Door dit boek heeft u minder koudwatervrees om financiële onderwerpen met de bestuurder te bespreken. Krijg plezier in het beter begrijpen van het bedrijfsbeleid om het zo ook effectiever te beïnvloeden.

Titel: Praktijkboek OR & Financiën
Series: , .
Prijs: 39,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl