Faq's
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Mag de bestuurder een OR-lid zonder waarschuwing uitsluiten van het OR-werk?

Nee, dit mag niet zomaar. Artikel 13 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt zowel de bestuurder als de OR de mogelijkheid om een OR-lid uit te sluiten van bepaalde werkzaamheden van de OR. De bestuurder kan echter niet zomaar van dit recht gebruikmaken. Hij kan alleen een OR-lid uitsluiten van OR-werkzaamheden als diegene het overleg van de ondernemingsraad met de bestuurder ernstig belemmert. Bovendien moet de bestuurder eerst het OR-lid over zijn verzoek tot uitsluiting informeren. Zo bepaalt lid 1 van artikel 13.