OR Invloed

1 juli 2020 • Leerhotel Het Klooster
Introductie
Programma
Sprekers
Partners
Praktisch

Handvatten voor extra invloed in tijden van crisis

Als ondernemingsraad wil je maximaal invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie, zeker in deze coronacrisis. Dat is lang niet altijd even makkelijk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt wel enige houvast, maar voor echte invloed moet de OR een stap verder zetten. Tijdens OR Invloed stomen we je in één dag klaar om deze stap te zetten.

Tijdens OR Invloed stel je je eigen workshopprogramma samen. Maak telkens je keuze tussen de twee workshoplijnen ‘reorganisatie’ en ‘invloed’. Tijdens de plenaire sessies krijg je bovendien college van gerenommeerde OR-deskundigen.

Corona-proof

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat je veilig kunt deelnemen aan OR Invloed. We hebben looproutes ingesteld, zorgen ervoor dat er altijd ruim voldoende afstand is tussen alle aanwezigen, hebben een corona-proof lunchconcept en een take away borrel. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 60. Zo blijven wij ruim binnen de normen van het RIVM.

Voor wie?

OR Invloed is bedoeld voor OR-leden die serieus werk maken van medezeggenschap en net dat stapje extra willen zetten. Verkeert jouw organisatie in een penibele situatie door corona? Dan is deze dag écht een must!

Waar?

Op veler verzoek zijn wij weer teruggekeerd naar Leerhotel Het Klooster in Amersfoort! Een bijzondere, leuke en inspirerende locatie.

Kosten

Voor slechts € 395 (excl btw) neem je al deel!

Bekijk het hele programma, de sprekers en meer info hieronder

Programma

09.30 - 10.30
Plenair: Opstarten na de coronacrisis

De komende weken worden de corona maatregelen stap voor stap versoepeld. Mondjesmaat zal het bedrijfsleven weer op gang komen. Het wordt weer wat drukker op de weg en bedrijven zoeken naar manieren om hun deuren te openen. Vroeg of laat zal dat ook bij jouw organisatie gebeuren, maar niet zoals vanouds. Er is een nieuwe werkelijkheid ontstaan: de 1,5 meter maatschappij. Iedereen zal daarvoor de nodige maatregelen moeten treffen. Dat proces is complexer dan je denkt! Waar moet je rekening mee houden bij het opstarten na zo’n ingrijpende crisis? Welke aanpassingen moeten er worden gedaan en voor welke ingrijpende keuzes staat de directie? Veel van dit soort besluiten moeten langs de OR. Wees dus voorbereid.

Door: Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans

10:30 - 11:00 uur
Pauze
11:00 - 12:15 uur
Workshopronde 1
Reorganisatie op komst: De harde werkelijkheid achter de cijfers
Reorganisaties hebben bijna altijd een financieel motief. Zeker nu bij veel organisaties de omzet in elkaar is geklapt door de coronacrisis. Daarom is het heel belangrijk om inzicht te hebben in de financiële cijfers en kengetallen van jouw organisatie. En te snappen wat dit precies betekent. Want alleen dan kun je als OR beoordelen of het reorganisatievoorstel van de bestuurder wel écht noodzakelijk is en of er misschien alternatieven te bedenken zijn. Kortom alleen met financiële cijfers kun je een inhoudelijk en gedegen advies geven bij een reorganisatie. In de workshop ontvang je de Financiële template met de 7 bedrijfseconomische kernbegrippen en 4 belangrijkste ratio’s voor elke OR. Daarop doorvragen in het overleg en daar de Adviesaanvraag op toetsen versterkt de onderbouwing van het advies. Door: Johan Berends
Omgang met de Toezichthouder
De toezichthouder is een waardevolle bondgenoot voor de OR. Zeker in crisistijden is het overleg met de toezichthouder uitermate relevant! Maar lang niet altijd is het contact met deze invloedrijke speler optimaal. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat veel OR’en nooit overleggen met de raad van toezicht of raad van commissarissen. Tijdens dit college staan we stil bij de toegevoegde waarde van een goed overleg met de toezichthouder én bespreken we een praktisch stappenplan voor structureel overleg met de toezichthouder. Door: Ernst van Win
12:15 - 13:00 uur
Lunch

We verzorgen een heerlijke lunch, die in tasjes voor je klaarstaat. Met goed weer kunnen we gebruikmaken van de riante kloostertuin.

13.00 - 14.15
Workshopronde 2
Reorganisatieplan, adviesrecht en beroep
Het rommelt in de organisatie. Er gaan geruchten dat er binnenkort wordt gereorganiseerd! Wat nu? De bestuurder zal een adviesaanvraag doen bij de ondernemingsraad. Maar waar moet deze adviesaanvraag aan voldoen, hoe ziet de procedure er verder uit en hoe kan de OR zorgen dat er maximaal invloed op het reorganisatietraject kan worden uitgeoefend? En wat als de OR het niet eens is met de besluiten van de bestuurder? Kan de OR dan in beroep? Door: Renate Vink-Dijkstra en Renée Huijsmans
De OR gepasseerd
De bestuurder neemt een besluit over een advies- of instemmingsplichtig onderwerp zonder de OR te raadplegen. Het overkomt elke OR wel eens. Wat kun je in zo'n situatie doen? En, belangrijker nog, hoe voorkom je dat het in de toekomst nog eens gebeurd? Door het OR-spel goed te spelen, wordt de OR vroegtijdig in het besluitvormingsproces betrokken. Zo kan er geen adviesaanvraag meer gemist worden. Door: Rick van Herk
14.15 - 14.45
Koffiepauze
14.45 - 16.00
Workshopronde 3
Sociaal plan, rol vakbond en rol OR
Het sociaal plan is een belangrijk onderdeel van de meeste reorganisaties. Hierin staat namelijk wat er gebeurt met medewerkers die de organisatie moeten verlaten. Krijgen zij een ontslagvergoeding bijvoorbeeld of is er een outplacementtraject? Het sociaal plan verzacht de gevolgen van de reorganisatie voor medewerkers. Vaak wordt het sociaal plan afgesloten in samenwerking met de vakbond. Welke rol heeft de vakbond hierbij precies en hoe ziet de samenwerking met de OR eruit? Wat nou als er geen vakbond in beeld is? Hoe zorg je dan als OR dat het sociaal plan er komt dat rechtvaardig is? Door: Ernst van Win en Rick van Herk
Onderhandelen met de bestuurder in crisistijd
Onderhandelen met de bestuurder is altijd al een ingewikkeld spel, maar hoe pak je dat aan in crisistijd wanneer de belangen extra groot zijn? De bestuurder wil bijvoorbeeld snel kunnen besluiten, maar de OR moet een weloverwogen advies geven. Ook zijn de belangen vaak tegengesteld. Of dat lijkt in eerste instantie in ieder geval zo. Hoe pak je de onderhandelingen met de bestuurder zorgvuldig aan, welke technieken kun je gebruiken? Door: Her Grimbergen
16.00 - 16.30
Plenair: Maximale invloed, minimale frustratie

“De OR wordt niet serieus genomen!” Bekend? Er zijn situaties denkbaar waarin dat absoluut waar is of kan zijn. Zeker in tijden van crisis is dat zeer inwenselijk. Gelukkig zijn er ook manieren om effectief en efficiënt met medezeggenschap om te gaan. In 1998 schreef Stephen Covey zijn klassieker “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. Termen als proactief en win-win zijn aan dit boek ontleend. Kan de medezeggenschap hier lessen uit trekken? Zowel in het eigen werk als in het overleg met de bestuurder? Langs zeven eigenschappen naar een stappenplan voor de OR”.

Door: Her Grimbergen

Renate Vink
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat

“Ik kan u ondersteunen bij allerlei vraagstukken op het gebied van arbeid en medezeggenschap. Zo begeleid ik bijvoorbeeld met veel plezier ondernemingsraden en/of bestuurders bij uiteenlopende trajecten, zoals het vormgeven van medezeggenschap, het opstellen van reglementen en convenanten, herstructureringen, reorganisaties, fusies, arbeidsvoorwaardenvorming en het wijzigen van pensioenregelingen. Maar ik voer ook regelmatig procedures bij de Ondernemingskamer en de kantonrechter.

Renée Huijsmans
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat

“Binnen de sectie Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen leg ik me voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast kan ik u uitstekend adviseren over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Ik heb veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en sta regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties. Ook ben ik lid van het WOR-team – dat is gespecialiseerd in medezeggenschap – en het onderwijsteam van De Clercq.”

JOhan Berends
Trainer bij Metamorfase

Mijn begeleiding van ondernemingsraden is altijd maatwerk. Inhoud en methode sluiten aan bij de actuele situatie van de organisatie en de rol van de medezeggenschap. Een goede analyse van de huidige strategie en gezondheid van de organisatie vormen de basis. Wanneer je wil mee-zeggen – mee-sturen – is een eerste vereiste dat je weet waar het over gaat en welke richting de bedrijfscontinuïteit ondersteunt. Stil staan is geen optie. Nooit geweest overigens. Tijdig veranderen en nieuwe strategische keuzes maken is het advies.

Ernst van Win
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat

“De afgelopen drie decennia heb ik veel ervaring opgedaan in arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke trajecten. Maar ook het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht en het tuchtrecht maken deel uit van mijn dagelijkse praktijk. Als medezeggenschapsrechtadvocaat ben ik daarnaast betrokken bij grote ondernemingsraden – ook bij de overheid – en bij reorganisatie en overgang van ondernemingen. Met mijn brede ervaring in het procesrecht (corporate litigation) kan ik u echter ook uitstekend bijstaan in de rechtszaal, terwijl ik dankzij mijn onderhandelingsvaardigheden in staat ben om als zakelijk mediator partijen – waaronder partners in medische en juridische maatschappen – tot elkaar te brengen. Daarnaast treed ik regelmatig op als strategisch adviseur voor ondernemingsraden en als boardroom counselor.”

Rick van Herk
Advocaat arbeidsrecht bij De Clercq Advocaten Notariaat

“Mijn praktijk richt zich voor een belangrijk deel op het medezeggenschapsrecht. Ik adviseer bijvoorbeeld  bestuurders en ondernemingsraden bij advies- en instemmingstrajecten, de oprichting van medezeggenschapsorganen en het opstellen van bijbehorende reglementen. In mijn arbeidsrechtelijke praktijk adviseer ik werkgevers over (onder meer) individuele en collectieve ontslagprocedures, privacy vraagstukken en het opstellen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten. En als het nodig is, gebruik ik mijn proceservaring om bij de rechter het gelijk van mijn cliënten te halen.”

Her Grimbergen
Trainer bij Driekant Training en Advies

Door drs. Her Grimbergen in oktober 2014 opgericht, kan Driekant Training en Advies bogen op zijn jarenlange ervaring als trainer, coach en adviseur. Niet alleen voor de medezeggenschap, maar ook voor de zeggenschap en alle lagen binnen bedrijven en instellingen – zowel voor groepen als individuen. Zingeving zoeken en geven in leven en  werk. Van werkvermogen naar leefvermogen.

Praktische info

Waar en wanneer vindt OR Invloed plaats?

OR Invloed vindt plaats op woensdag 1 juli 2020 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Voor wie is OR Invloed bestemd?

OR Invloed is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Invloed ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.

Downloads

Plenair: opstarten na de crisis – Renate Vink & Renée Huijsmans (De Clercq)

Workshopronde 1:

  • Reorganisatie op komst: de harde werkelijkheid achter de cijfers – Johan Berends (Metamorfase)
  • Omgang met de toezichthouder – Ernst van Win (De Clercq)

Workshopronde 2:

  • Reorganisatieplan, adviesrecht en beroep – Renate Vink & Renée Huijsmans (De Clercq)
  • De OR gepasseerd – Rick van Herk (De Clercq)

Workshopronde 3:

  • Sociaal plan, rol vakbond en OR – Ernst van Win & Rick van Herk (De Clercq)
  • Onderhandelen met de bestuurder in crisistijd – Her Grimbergen (Driekant Training & Advies)

Plenair: maximale invloed, minimale frustratie – Her Grimbergen (Driekant Training & Advies)

1 juli 2020
Leerhotel Het Klooster
395,00

OR Invloed

Prijs 395,00

Categorieën: ,
Mede mogelijk gemaakt door: