OR-werkwijze en faciliteiten

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 475

OR-werkwijze en faciliteiten

Als ondernemingsraad heeft u recht op bepaalde faciliteiten die u in staat stellen om uw medezeggenschapswerk goed uit te kunnen voeren. Het is handig om goed te weten wat uw rechten zijn wat betreft de OR-faciliteiten en wat de gang van zaken in is uw organisatie. Denk aan onderwerpen zoals scholing van de ondernemingsraad, de inhuur van externe deskundigen en de regels omtrent de ambtelijk secretaris. Ook is het belangrijk dat de interne werkwijze van de ondernemingsraad op orde is.

Onder de interne werkwijze van de OR valt onder meer het inwerken van nieuwe OR-leden, het stroomlijnen van overleggen, het archiveren van belangrijke stukken en de taakverdeling in het dagelijks bestuur.

In deze categorie vindt u checklists, modellen, FAQ’s en nieuws die u helpen bij het optimaliseren van de manier waarop de ondernemingsraad functioneert.