Nationaal congres OR & Overheid

25 april 2024
Introductie
Programma
Praktisch

Hét congres voor ondernemingsraden bij de overheid!

Als OR-lid binnen de overheid is het door het politiek primaat soms zoeken naar de rol van medezeggenschap. Want waar heeft de OR iets over te zeggen en wanneer beroept de bestuurder zich terecht op dit primaat van de politiek? Een onderwerp waar tijdens de meeste studiedagen en congressen geen aandacht aan besteed wordt. Juist daarom organiseren we het Nationaal congres OR & Overheid. Tijdens 4 inhoudelijke en inspirerende sessies belichten we de rol die jouw OR speelt binnen jouw overheidsorganisatie en geven we je de handvatten om van 2023 een succes te maken! Bekijk hier het programma.

Natuurlijk snappen wij dat overheden spaarzaam moeten omgaan met gemeenschapsgeld. Daarom kun je al deelnemen aan deze volledig verzorgde dag voor slechts € 345*! Veel voordeliger dan vergelijkbare evenementen. Wacht dus niet langer en schrijf je direct in.

Het National congres OR & Overheid vindt plaats in de Observant in Amersfoort

Programma

09:30 - 10:00
Ontvangst met koffie en thee
10:00 - 11:15
Moderne medezeggenschap in de overheid
11:15 - 11:45
Pauze met koffie en thee
11:45 - 12:45
OR & het politiek primaat

Als OR binnen een overheidsorganisatie is het je vast een doorn in het oog: Het politiek primaat. Te pas en te onpas verschuilen overheidsbestuurders zich achter het politiek primaat, om maar geen adviesaanvraag aan de OR voor te leggen. Gek eigenlijk nu met de Wnra de arbeidsverhoudingen van de ambtenaar zijn genormaliseerd. Het is daarom niet voor niets dat steeds vaker de discussie opspeelt om de WOR aan te passen, zodat het primaat van de politiek alleen nog gebruikt kan worden wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Tijdens deze workshop zullen de wettelijke regeling en rechterlijke uitspraken over het politiek primaat aan bod komen en wordt een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Na het volgen van de workshop weten OR-leden hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van die inspraakmogelijkheden die zij toch kunnen uitoefenen.

 

12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:45
Invloed op het hybride werken

Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Zeker binnen de overheid is hybride werken niet meer weg te denken, maar hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. De rol van de OR bij hybride werken is echter eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.

14:45 - 15:00
Pauze met koffie en thee
15:00 - 16:00
Kiezen voor integriteit

We kennen allemaal de spraakmakende toeslagenaffaire, waarbij de integriteit en het vertrouwen in de overheid ter sprake kwamen. Door dit soort zaken komt de roep naar ‘de menselijke maat’ steeds vaker naar voren. Hoe kun je als ambtenaar zelf aan de slag met dit thema. En welke rol speelt de OR bij integriteitszaken? Kan de OR een preventieve rol spelen? Of dient de OR als klokkenluider bij misstanden? Hoe gaat de OR om met het contact met de achterban, bestuurder én toezichthouder bij integriteitskwesties?

 

16:00
Borrel

Sprekers

Partners

Waar en wanneer vindt het Nationaal congres OR & Overheid plaats?

Het Nationaal congres OR & Overheid vindt plaats op donderdag 25 april.

Hoeveel kost het Nationaal congres OR & Overheid?

Een ticket kost € 245.

Voor wie is het Nationaal congres OR & Overheid bedoeld?

Het Nationaal congres OR & Overheid is bedoeld voor OR-leden, ambtelijk secretarissen en andere MZ-professionals die werkzaam zijn bij de overheid.

Hoe laat begint het Nationaal congres OR & Overheid?

Je bent vanaf 9.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee. Het inhoudelijke programma begint om 10.00 uur.

25 april 2024
1 dag
295,00

Nationaal congres OR & Overheid

Prijs 295,00

Categorie: