Omgang met de achterban

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 164

Omgang met de achterban

Veel ondernemingsraden vinden het lastig om een goede relatie met hun achterban op te bouwen. Vaak toont de achterban, het personeel, zich maar weinig betrokken.

Pogingen om de achterban te bereiken, leveren meestal maar weinig reacties op. En dat terwijl een goed contact met de achterban noodzakelijk is om te excelleren met de OR! Door het gebruik van de juiste (communicatie)middelen op de juiste wijze kunt u de achterban meer betrekken bij de medezeggenschap.