Arbo & ziekteverzuim

  • Recent
  • Nieuws
  • Checklists
  • Modellen
  • Voorbeeldbrieven
  • Blogs en interviews
  • FAQ
  • Boeken en whitepapers
  • Video's en webinars
Resultaten: 437

Arbo & ziekteverzuim

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij arbo? De arbeidsomstandigheden zijn een van de belangrijkste thema's waar een OR mee te maken krijgt. Goede arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde werkplek behoren dus tot een van de hoogste prioriteiten van de OR. Gelukkig heeft de OR veel rechten bij het arbobeleid. Dat is in de WOR en arbowet geregeld. Denk dan aan de keuze van de arbodienst, het opstellen van een RI&E en het ziekteverzuimbeleid.

Arbo-commissie

De meeste ondernemingsraden richten een speciale VGWM- of Arbo-commissie op. Deze commissie houdt zich gericht bezig met alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de arbeidsomstandigheden.

Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij arbo?

Arbeidsomstandigheden zijn zo belangrijk dat de ondernemingsraad veel rechten heeft. Zo bepaalt artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat de OR instemmingsrecht heeft: uw bestuurder heeft de instemming van de ondernemingsraad nodig voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

(Veelgestelde) vragen over arbo & de OR

Naast modelbrieven en handige checklists die u kunt gebruiken bij uw medezeggenschapstaken als het gaat om arbobeleid, vindt u hier ook antwoorden op veelgestelde vragen zoals: wat doe je als de arbodienst weigert samen te werken met de ondernemingsraad, of: hoe vaak moet de RI&E worden gehouden?

Arbo vragenservice

Heeft u een arbo-vraag waar u hier geen antwoord op kunt vinden? gebruik dan onze OR Helpdesk.