OR Tools

Verkiezingen voor de OR en PvT

De meeste ondernemingsraden hebben een zittingstermijn van drie jaar. Daarna is het tijd voor OR-verkiezingen. Verkiezingen houden is een tijdrovend proces van 12 tot 15 weken, gemeten vanaf het moment van het besluit tot verkiezingen tot aan de werkelijke verkiezingsdag. Met ingewikkelde keuzes: voor een personen- of een lijstenstelstel, voor kiesgroepen, geoormerkte of vrije zetels. Bovendien is het een nauwkeurig uitzoekwerk wie er zich kandidaat mag stellen en wie er mag stemmen. Een heel gedoe, zeker als je verkiezingen op papier houdt.

Online-verkiezingen met hoge opkomst
Gelukkig hoeft dat niet meer. Geen stembiljetten meer maken, geen stembureaus bemensen en geen stemmen tellen om maar eens wat zaken te noemen. Met OR Vote organiseer je makkelijk online verkiezingen. Iedere stemgerechtigde kan tijdens de verkiezingen vanaf elke locatie stemmen op basis van een unieke mail met een persoonlijke stemcode. De kiescommissie kan online het opkomstpercentage bijhouden en zo nodig een reminder verzenden. Dat verhoogt het opkomstpercentage en dus het draagvlak bij de achterban aanzienlijk. OR Vote heeft een gemiddeld opkomstpercentage van maar liefst 80%.

Planningstool, modelbrieven en checklists
OR Vote is aan te vullen met een uitgebreide communicatietoolkit. Daar zit een planningstool bij die het hele verkiezingsproces bewaakt en af te stemmen is op je eigen OR-reglement. De toolkit bevat ook veel handige modelbrieven over kandidaatstelling, stemmingen en uitslagen. En checklists over actief en passief kiesrecht, kandidatenwerving, evaluatie verkiezingsevaluatie en het inwerken van nieuwe OR-leden. Kortom, OR Vote verhoogt de opkomst en bespaart de OR een hoop gedoe en tijd bij het organiseren van verkiezingen.

Maak in vier stappen je eigen OR-reglement

Waar moet het OR-reglement allemaal aan voldoen?
Elke OR moet een OR-reglement hebben, zo zegt de Wet op de ondernemingsraden. Daarin staan de werkwijze van de OR, de zittingstermijn, de verkiezingsprocedure en de opvulling van tussentijdse vacatures. Over de werkwijze moet het OR-reglement in ieder geval vastleggen wanneer en hoe de OR bij elkaar komt, hoe de voorzitter en secretaris worden gekozen, wie de OR-vergadering bijeenroept, hoeveel leden minimaal aanwezig moeten zijn, hoe besluiten worden genomen en hoe, wanneer en aan wie de vergaderagenda en de notulen worden bekendgemaakt.

OR-verkiezingen
Een tweede belangrijk onderdeel van het OR-reglement is de vastlegging van de zittingstermijn. Daaruit volgt wanneer de OR-verkiezingen moet houden en of er daarbij wordt gekozen voor het personenstelsel of het lijstenstelsel. Welk stelsel is vaak afhankelijk van de omvang en structuur van de organisatie. Ook de invulling van tussentijdse vacatures en plaatsvervangers is vastgelegd in het OR-reglement

Maak gratis je eigen reglement
Zo’n reglement moet je natuurlijk wel actueel houden. Zelf een reglement opstellen of aanpassen is niet zo eenvoudig. Het moet natuurlijk aansluiten op de wensen van de OR en juridisch sluitend zijn. Om de OR te helpen, hebben de Sociaal Economische Raad en Performa OR de digitale tool ‘OR Reglement’ ontwikkeld. Daarmee kan je (gratis!) zelf je reglement maken. De tool is er voor reglementen voor de OR, PVT, COR en GOR. Met en zonder geoormerkte zetels en met en zonder kiesgroepen. De tool ‘OR Reglement’ is gebaseerd op het door de SER opgestelde en veelgebruikte Voorbeeldreglement ondernemingsraden.