OR Kompas

Dinsdag 1 november 2022 • Soesterberg • Kontakt der Kontinenten
Introductie
Programma
Partners
Praktisch

Dé dag voor de ambtelijk secretaris

OR Kompas is het kennisevenement exclusief voor ambtelijk secretarissen. Tijdens één intensieve dag werk je aan jouw kennis en vaardigheden. Naast de inhoudelijke programma’s staat kennisdeling tussen deelnemers centraal. Tijdens de expertlunch kun je onder begeleiding van een van de experts in gesprek met ambtelijk secretarissen uit vergelijkbare sectoren.

Deelname vanaf € 375

Je neemt al deel voor slechts € 375. Deze prijs geldt tot 1 oktober 2022, daarna geldt de reguliere prijs van € 475.

Waar en wanneer?

OR Kompas vindt plaats dit jaar plaats op dinsdag 1 november in Kontakt der Kontinenten, Soesterberg.

Programma

9:30 - 10:00
Inloop
10:00 -10:45
Een conflict in de OR: De bedrijfscommissie als bemiddelaar

Soms loopt het wat stroef tussen de or en de bestuurder, is er sprake van verschillende belangen tussen OR-leden of is er verschil van mening over hoe de WOR moet worden uitgelegd. Waar kun je dan terecht? Bij de bedrijfscommissie!  Marion en een bedrijfscommissielid vertellen over de praktijk van de bedrijfscommissie.

10:45 - 11:15
Pauze
11:15 - 12:30
Workshopronde 1 - In de praktijk
Jongeren in de OR
Jongeren kijken met een frisse en vernieuwende blik naar de organisatie en willen vaak invloed uitoefenen op veranderingen. Een mix van jong en oud in de ondernemingsraad leidt tot inzichten die waardevol zijn bij het aanpakken van belangrijke vraagstukken. Maar hoe betrek je jongeren bij de ondernemingsraad? Hoe spreek je deze doelgroep aan? Tijdens deze workshop word je geïnspireerd met tips en succesvolle voorbeelden uit de praktijk, zodat je jouw or hierin goed kunt adviseren.
Een OR zonder scholingsplan groeit niet
De WOR geeft elke ondernemingsraad recht op minimaal 5 scholingsdagen per jaar. En vult die nog eens aan met 3 scholingsdagen voor commissieleden. En die dagen vallen buiten de reguliere uren die de OR krijgt toegekend voor het OR-werk. Dat is een zwaar afgeschermd recht door de wetgever.

Waarom is dat zo opgenomen? Waarom is scholing van OR-leden van zo een groot belang? De letter van de WOR is volstrekt duidelijk als het gaat om de ontwikkeling, toename van kennis, inzicht en vaardigheden van de leden van de OR.

Maar wat is de praktijk? Wat is bij jullie OR de praktijk? En welke rol heb jij daarin als ambtelijk secretaris?
Is er een scholingsplan 2023 voor de OR? Ligt er een inventarisatie van individuele en team leerbehoeften?

Wil je zicht krijgen op een goed opgebouwde en uitgesplitste inventarisatie? Wil je een concept scholingsplan inzien en een beginnetje meemaken?

Kom dan naar de workshop 'Een OR zonder scholingsplan groeit niet'.

JOhan Berends - OR-coach van Metamorfase en eindredacteur van WORonline.nl neemt je mee in hoe OR-mensen leren. Hij heeft het onderzocht. Hij laat je zien en ervaren hoe de inventarisatie van leerbehoeften verricht kan worden en hoe je die omzet naar individuele en team leerdoelen. En je mag al in de workshop beginnen aan je eigen opzet van een scholingsplan OR 2023.

JOhan geeft voor AS-opleidingen de module 'Trainer-on-the-job' waarin het opstellen van een scholingsplan een vast onderdeel is.
Vertegenwoordigen, hoe doe je dat?
De primaire taak van de ondernemingsraad is het vertegenwoordigen van de medewerkers. Die vertegenwoordiging kan de OR op verschillende manieren doen en iedere manier heeft zo zijn voor- en nadelen. Herken de 5 verschillende stijlen als ambtelijk secretaris en maak de OR bewust van wat de keuze voor de manier van vertegenwoordigen betekent voor het overleg met de bestuurder.
12:30 - 13:30
Expertlunch
13:30 - 14:15
Actuele jurisprudentie èn het verhaal erachter

De hoofdlijnen van de Wet op de ondernemingsraden ken je. Maar je wilt meer weten over hoe deze spelregels in de praktijk werken. En je bent benieuwd hoe je kunt omgaan met juridische vragen waar de wet- en regelgeving geen kant-en-klaar antwoord op lijkt te geven. Regels zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om goede besluiten te nemen waar iedereen beter van wordt.

14:15 - 15:00
Betrek de achterban: inzet van niet-OR-leden in commissies

Sinds dit jaar is het niet meer nodig dat meer dan de helft van commissie-leden uit OR-leden bestaan. Dat schept een unieke kans om de achterban meer dan ooit te betrekken bij medezeggenschap. En dat levert tal van voordelen op. Tijdens deze workshop bespreken we deze voordelen en gaan we dieper in op de rol van de AS bij het instellen en begeleiden van commissies.

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:30
Workshopronde 2 - Strategie
Strategische vraagstukken, wat kan ik doen als ambtelijk secretaris?
Or en bestuurder overleggen vaak met elkaar over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Maar hoe zit het met meer strategische vraagstukken? Die lijken weliswaar niet direct urgent en spelen vaak pas op de lange termijn, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor de organisatie. Hoe kan de or bij deze strategische onderwerpen betrokken worden? Welke rol kun je hier als ambtelijk secretaris in spelen? Na afloop van deze workshop weet je alle antwoorden hierop, zodat je jouw or kunt adviseren hoe om te gaan met de strategische vraagstukken van de onderneming.
Overleg met de toezichthouder
Het overleg met de toezichthouder kan van enorme strategische waarde zijn voor jouw OR. Maar hoe bereik je de toezichthouder, wanneer spreekt de OR dit orgaan en hoe help je de OR dit overleg voor te bereiden?
Het nieuwe pensioenakkoord, wat moet de OR daarmee?
Uiterlijk 1 januari 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Voor alle bedrijven in Nederland betekent dit werk aan de winkel en dus ook voor de ondernemingsraad. Maar hoe dan? In deze workshop bieden we verschillende invalshoeken hoe de OR zo’n ingewikkeld onderwerp kan aanpakken.
16:30 - 17:00
Netwerkborrel

Sprekers

Onze partners

Praktische vragen

Waar en wanneer vindt OR Kompas plaats?

OR Kompas vindt plaats op dinsdag 1 november in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg.

Voor wie is OR Kompas bedoeld?

OR Kompas is bedoeld voor ambtelijk secretarissen en andere ondersteuners van medezeggenschapsorganen.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Kompas ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven.

Dinsdag 1 november 2022 • Soesterberg
Kontakt der Kontinenten
1 dag
375,00

OR Kompas

Prijs 375,00

Categorie:
Mede mogelijk gemaakt door: