OR Arbo

19 april 2022 • De Jaarbeurs, Beatrixgebouw
Introductie
Programma
Partners
Praktisch

Het nationale Arbo- & VGWM-congres voor de ondernemingsraad

OR Arbo is hét nationale arbocongres voor alle leden van de ondernemingsraad & PVT. Tijdens OR Arbo kunt u als ondernemingsraad verschillende interactieve workshops en plenaire sessies volgen over arbo & VGWM. Zo bent u als lid van de ondernemingsraad in 1 dag weer helemaal bij op het gebied van arbo & VGWM. Want goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad en PVT. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar hoe zorg je als ondernemingsraad dat je optimaal gebruik maakt van alle (wettelijke) bevoegdheden die je hebt? En welke struikelblokken moet je zien te voorkomen?

Krijg de antwoorden tijdens het jaarlijkse VGWM-congres OR Arbo op 19 april 2022.

Afgelopen jaren hebben ruim 600 OR-leden OR Arbo bezocht. Zij beoordelen het arbocongres gemiddeld met een 8.2 !

Wat kun je verwachten?

  • Stel je eigen programma samen uit maar liefst 9 verdiepende workshops
  • Volg 3 plenaire keynote sessies, gegeven door zeer deskundige arbo-experts
  • Stel al je vragen tijdens de arbo-consults. Direct kosteloos advies!

Bekijk het voorlopige programma hieronder!

Programma

10:00 - 11:15
Workshopronde 1

 

Als OR heeft u een bevorderende en stimulerende taak, dat staat in artikel 28 van de WOR. Onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. Maar wat betekent dit nou precies? We zien steeds meer in dat toezien op de naleving van regels alleen weinig effect heeft. De ondernemingsraad kan een actievere rol spelen, als hij optimaal gebruik wil maken van bevoegdheden uit de WOR en Arbowet. In deze presentatie gaan we in op de verschillende mogelijkheden die de OR heeft om ook op arbogebied een gezaghebbende rol te spelen.

 

Spreker: Hans Hautvast (OR-Coach)

Hybride werken
Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Door corona is half Nederland eraan gewend geraakt thuis te werken. En nu de maatregelen versoepeld zijn, keren we maar mondjesmaat terug naar kantoor. Het moment dus om een nieuwe vorm van werken te introduceren: het hybride werken. Hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. Maar de rol van de OR is daarbij eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken aan de hand van een aantal casussen. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.
RI&E als instrument voor invloed
De RI&E is een belangrijk instrument waarmee arbeidsrisico's in kaart worden gebracht. Hoe kan de OR dit inzetten om maximaal te sturen op een veilig en duurzaam arbobeleid?
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in de organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?
11:15 - 11:45
Koffiepauze en Arboconsults
RI&E als stuurmiddel voor HR-beleid
Steeds vaker ontmoeten het arbobeleid en het HR-beleid elkaar. Nu zijn het nog twee gescheiden terreinen, maar blijft dat ook zo? De RI&E is een belangrijk instrument waarmee arbeidsrisico's in kaart worden gebracht. Hoe kan de OR dit inzetten om het HR-beleid te sturen?

Spreker: Her Grimbergen (Driekant Training & Advies)
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in de organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?

Spreker: Marco Sikkel (CAOP)
Duurzame inzetbaarheid – Wat is dat nou precies?
Dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is, hoor je als OR-lid overal om je heen maar wat betekent die term nu precies, waar gaat het dan over? En zeker zo belangrijker: op welk vraagstuk geeft Duurzame Inzetbaarheid nu eigenlijk precies het antwoord? Deze en vergelijkbare vragen worden beantwoord in deze workshop. Het begrip wordt toegelicht, gekaderd en hanteerbaar gemaakt. Het is namelijk belangrijk om consequent en eenduidig dezelfde termen en begrippen te hanteren en duidelijke en heldere doelen te stellen. Als iedereen dezelfde uitleg voor ogen heeft, weet iedereen in de organisatie waar het over gaat en wat er mee bedoeld wordt. Zo heeft iedereen ook hetzelfde vertrekpunt; wat niet onbelangrijk is!

Spreker: Steven van Slageren (OR Consultancy)
Stimuleren van veilig gedrag
We gaan steeds meer beseffen dat de rek er wel uit is als het gaat om beleid, regels en voorschriften, sanctioneren en belonen, inspecteren etc. Willen we echt nog stappen zetten om de veiligheid in de onderneming te verbeteren dan zal het vanuit de medewerkers zelf moeten komen. Werken aan gezondheid en veiligheid met intrinsieke motivatie en vanuit eigen regie. Zo ontstaat een krachtige veiligheidscultuur met échte gedragsverandering.

Spreker: Paul van Daal (OR-Coach)
11:45 - 13:00
Workshopronde 2
Duurzaam aan de slag
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?
De 4 verplichte onderdelen van het basiscontract
Sinds de nieuwe arbowet is het verplicht een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat staat er dan in zo’n contract en wat heeft de OR hiermee te maken? In deze workshop bespreken we de 4 belangrijkste onderwerpen uit het basiscontract: - Ziekteverzuimbegeleiding - Second opinion bij een andere bedrijfsarts - Vrije toegang tot de werkvloer - Overleggen en samenwerken met de OR
Verzuim: voorkomen is beter dan genezen

Het blijft de grote worsteling in organisaties. Het beheersbaar houden van het ziekteverzuim en het op peil houden van de motivatie van medewerkers. Welke factoren spelen hierbij een rol?

Arbeid, de medewerker, de inrichting van het werk, de inzet van medewerkers en hoe je die gemotiveerd houdt?. Ook als OR bespreek je de cijfers en krijg je het welbekende antwoord van de bestuurder c.q. HR: “het is langdurig en niet beïnvloedbaar verzuim”.

In de workshop gaan we aan het werk. Het is een work-shop! We leggen de relatie tussen motivatie, arbeidsomstandigheden, duurzaam, ontwikkeling en ja het verzuim.

Sprekers: Johan Berends (Metamorfase) en Marloes Akkerman (Moon-HRM)
13:00 - 13:45
Lunchpauze
Duurzaam aan de slag
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?

Spreker: Sjoerd van der Wiel (Fervent Actief)
De 4 verplichte onderdelen van het basiscontract
Sinds de nieuwe arbowet is het verplicht een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts. Maar wat staat er dan in zo’n contract en wat heeft de OR hiermee te maken? In deze workshop bespreken we de 4 belangrijkste onderwerpen uit het basiscontract: - Ziekteverzuimbegeleiding - Second opinion bij een andere bedrijfsarts - Vrije toegang tot de werkvloer - Overleggen en samenwerken met de OR

Spreker: Simon Troost (OR Academy)
Verzuim: voorkomen is beter dan genezen

Het blijft de grote worsteling in organisaties. Het beheersbaar houden van het ziekteverzuim en het op peil houden van de motivatie van medewerkers. Welke factoren spelen hierbij een rol?

Arbeid, de medewerker, de inrichting van het werk, de inzet van medewerkers en hoe je die gemotiveerd houdt?. Ook als OR bespreek je de cijfers en krijg je het welbekende antwoord van de bestuurder c.q. HR: “het is langdurig en niet beïnvloedbaar verzuim”.

In de workshop gaan we aan het werk. Het is een work-shop! We leggen de relatie tussen motivatie, arbeidsomstandigheden, duurzaam, ontwikkeling en ja het verzuim.

Sprekers: Johan Berends (Metamorfase) en Marloes Akkerman (Moon-HRM)
13:45 - 15:00
Workshopronde 3
Werkdruk & veerkracht: De impact van psychosociale arbeidsbelasting
In veel sectoren is er al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat leidt in veel gevallen tot hogere werkdruk. En dat kan uiteindelijk leiden tot burn-outklachten en andere gezondheidsrisico’s. De OR heeft hierbij een signaalfunctie.
Ongewenst gedrag op de werkvloer
In veel organisaties hebben medewerkers te maken met agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Als OR is het soms zoeken hoe je hiermee zo goed mogelijk mee omgaat en kunt werken aan een veilig werkklimaat en een prettige werksfeer. In deze workshop krijgt u handvatten om hiermee aan de slag te gaan en mede zorg te dragen voor een goede en plezierig werkklimaat.

Spreker: Marco Sikkel (CAOP)
Sla je nou echt een deuk in een pakje boter als Arbo-commissie?

Het is en blijft een weerbarstig onderwerp, de arbeidsomstandigheden. Wat is waar? Wanneer kan je iets concluderen of aantonen? En wat is de beste maatregel om in te voeren?

Allemaal dilemma’s voor de Arbo-commissie. En dan kom je in de Overlegvergadering niet verder om gezamenlijk vast te stellen dat het zorgelijk is en dat een oplossing maar niet zo voor handen ligt.
15.00 - 15.40
Koffiepauze en Arboconsults
16.00 - 17:00
Netwerkborrel

Sprekers

Partners

Belangrijke bezoekersinfo

Voor wie is OR Arbo bestemd?
  • Voor OR-leden en leden van VGWM-commissies
  • Voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap
  • Voor bestuurders
Waar en wanneer vindt OR Arbo plaats?

OR Arbo vindt plaats op 19 april 2022 in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Arbo ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kun je je hier opgeven voor een van de arbo-consults.

Wat zijn de arbo-consults tijdens OR Arbo?

Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop je jouw arbovraagstukken kunt voorleggen aan een van de aanwezige arbo-adviseurs. Hiervoor dien je je wel van tevoren in te schrijven.

19 april 2022
De Jaarbeurs, Beatrixgebouw
250,00

OR Arbo

Prijs 250,00

Categorie:
Mede mogelijk gemaakt door: