OR Arbo

19 april 2022 • De Jaarbeurs, Beatrixgebouw
Introductie
Programma
Sprekers
Partners
Praktisch

Het nationale Arbo- & VGWM-congres voor de ondernemingsraad

OR Arbo is hét nationale arbocongres voor alle leden van de ondernemingsraad & PVT. Tijdens OR Arbo kunt u als ondernemingsraad verschillende interactieve workshops en plenaire sessies volgen over arbo & VGWM. Zo bent u als lid van de ondernemingsraad in 1 dag weer helemaal bij op het gebied van arbo & VGWM. Want goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken issues van elke ondernemingsraad en PVT. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van werknemers. Maar hoe zorg je als ondernemingsraad dat je optimaal gebruik maakt van alle (wettelijke) bevoegdheden die je hebt? En welke struikelblokken moet je zien te voorkomen?

Krijg de antwoorden tijdens het jaarlijkse VGWM-congres OR Arbo op 19 april 2022.

Afgelopen jaren hebben ruim 600 OR-leden OR Arbo bezocht. Zij beoordelen het arbocongres gemiddeld met een 8.2 !

Wat kun je verwachten?

  • Stel je eigen programma samen uit maar liefst 9 verdiepende workshops
  • Volg 3 plenaire keynote sessies, gegeven door zeer deskundige arbo-experts
  • Stel al je vragen tijdens de arbo-consults. Direct kosteloos advies!

Programma

9:30 - 10:00
Inloop met koffie en thee
10:00 - 10:45
Plenair: Hybride werken

Bijna elke organisatie heeft ermee te maken: hybride werken. Door corona is half Nederland eraan gewend geraakt thuis te werken. En nu de maatregelen versoepeld zijn, keren we maar mondjesmaat terug naar kantoor. Het moment dus om een nieuwe vorm van werken te introduceren: het hybride werken. Hoe dit vorm krijgt verschilt van organisatie tot organisatie. Maar de rol van de OR is daarbij eigenlijk altijd dezelfde. En de aandachtsgebieden ook. Tijdens deze workshop behandelen we de laatste trends op het gebied van hybride werken aan de hand van een aantal casussen. Daarnaast staan we stil bij een belangrijk aspect van hybride werken: een aangepaste RI&E.

Spreker: Inge Telting (Regie op Veranderen)

10:45 - 11:15
Koffiepauze en Arboconsults

Tijdens de koffiepauze kun je natuurlijk genieten van een heerlijk kopje koffie of thee en wat lekkers. Maar er is ook gelegenheid om jouw inhoudelijke arbo-vragen voor te leggen aan de aanwezige experts. Dien je vraag van tevoren in, zodat onze experts zich kunnen voorbereiden op jouw kwestie.

11:15 - 12:15
Workshopronde 1
Duurzaam aan de slag
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?

Spreker: Inge Telting (Regie op Veranderen)
RI&E als instrument voor invloed
De RI&E is een belangrijk instrument waarmee arbeidsrisico's in kaart worden gebracht. Hoe kan de OR dit inzetten om maximaal te sturen op een veilig en duurzaam arbobeleid?
12:15 - 13:15
Lunchpauze
13:15 - 13:45
Netwerken in een arbo-omgeving

Als OR-lid ben je een spil in het web van arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie. Je hebt overleg met de bedrijfsarts, preventiemedewerker en directie natuurlijk. Maar ook komen er vragen vanuit de achterban en heb je een signaalfunctie. Wanneer er een arbocommissie is binnen de organisatie, ben je daar natuurlijk ook actief mee. Hoe kun je als OR-lid als een spin in het web aan de slag?

13:45 - 14:15
Plenair: Is jouw organisatie Voice-proof?

Het zal je niet ontgaan zijn. De laatste tijd zijn er veel misstanden aan het licht gebracht, denk aan De Voice en voetbalclub Ajax. Telkens weer is de primaire reactie vanuit de directie dat de slachtoffers dan maar beter hun mond open hadden moeten doen. Hoe kun je er als OR voor zorgen dat jouw organisatie wél goed omgaat met het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Hoe maak je van jouw organisatie een echt fijne werkplek voor iedereen, met een veilig werkklimaat en een prettige werksfeer?

Spreker: Marianne van der Meulen (Merlijn Groep)

14:15 - 15:15
Workshopronde 2
Fundament voor ARBO en OR: Gericht op optimaal resultaat
Veilig en gezond werken, zonder teveel stress en meestal met plezier. Duidelijk voor de OR, dat dit een werknemersbelang is om voor op te komen. Hoe bereik je optimaal resultaat, zonder verstrikt te raken in regels, systemen en bevoegdheden.

Danella Zuidema (MZOO)
OR en klimaattransitie
het Nederlands Klimaatakkoord is in 2019 vastgesteld. Burger en Overheid gaan aan de slag om voor 2030 de eerste doelen te halen en dat is nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar ook bedrijven zijn aan zet. Afhankelijk van de sector, het soort productie en de dienstverlening moeten organisaties anders gaan werken. Dit gaat gepaard met investeringen, reorganisaties, nieuwe afdelingen en functies, sluiting afdelingen, andere inkoop, ‘afval bestaat niet meer’ en ontzien van het milieu. En dat komt straks allemaal op het bordje van de OR.

Niko Manshanden, opleider/adviseur
15:15 - 15:45
Koffiepauze en Arboconsults
15:45 - 16:45
Workshopronde 3
Werkdruk & veerkracht: De impact van psychosociale arbeidsbelasting
In veel sectoren is er al geruime tijd krapte op de arbeidsmarkt. Dat leidt in veel gevallen tot hogere werkdruk. En dat kan uiteindelijk leiden tot burn-outklachten en andere gezondheidsrisico’s. De OR heeft hierbij een signaalfunctie.

Danella Zuidema (MZOO)
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in de organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?

Marianne van der Meulen (Merlijn Groep)
16:45 - 17:15
Netwerkborrel

Sprekers

Inge Telting
Adviseur medezeggenschap bij Regie op Veranderen

Als veranderkundige met een psychologische en bedrijfskundige achtergrond weet Inge Telting makkelijk te schakelen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het overleg in de organisatie: management, medezeggenschap en toezichthouders, van blue collar tot boardroom. Door de verschillende stakeholders binnen de organisatie tijdig te betrekken, kunnen zij hun bijdrage zinvol leveren.

Marianne van der Meulen
Kwaliteitsmanager Vertrouwenspersoon bij Merijn Groep

Sinds 2006 werk ik als vooral (team)-coach, trainer, vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, mediator en interim manager. Ik ben o.a. gecertificeerd als trainer KernKwaliteiten, Master Practioner NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) en Vertrouwenspersoon en heb ervaring als lid van een aantal klachten-en geschillencommissies.

Niko Manshanden
Adviseur medezeggenschap bij MZ-Smart

Zijn loopbaan begon Niko Manshanden op 15-jarige leeftijd als onderhoudstimmerman, deed in de avonduren de middelbare school en volgde daarna de HBO voor leraar. Na op de Universiteit volwasseneneducatie en arbeidsverhoudingen te hebben gestudeerd werd hij OR-trainer en adviseur.

In 2000 stapte hij over naar het beleidswerk rond medezeggenschap bij voormalig FNV Bouw. Niko schrijft boeken, artikelen in OR-bladen, brochures en organiseert congressen, themadagen en workshops. En hij coördineerde de OR-telefoon, adviseerde vakbondsbestuurders en was projectleider en adviseur van het bureau OR Advies van voormalig FNV Bouw.

Manshanden is MZ-adviseur en werkte tot juli 2020 bij de FNV als beleidsadviseur medezeggenschap en functiewaardering. Hij zat in de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER en is lid van de Bedrijfscommissie Markt 1. Ook heeft hij in het bestuur van stichting SCOOR gezeten. Tegenwoordig adviseert hij OR’en via zijn eigen adviesbureau MZ-Smart.

Danella Zuidema
OR-trainer bij MZOO

Danella Zuidema is psycholoog en zeer ervaren trainer en teamcoach. Vanaf 2011 werkt zij als zelfstandig professional met een eigen praktijk. Ze ontwikkelde zich tot allround begeleider voor de OR, in diverse sectoren en branches.

Zij is betrokken en stimulerend, werkt vanuit verschillende theorieën en inspiratiebronnen. Bovenal vindt ze het belangrijk dat alle deelnemers zich naar eigen vermogen inzetten en ontwikkelen.

Danella werkt samen met diverse MZ-specialisten in MZOO

Haar trainingen zijn fysiek en live online.

Partners

Belangrijke bezoekersinfo

Voor wie is OR Arbo bestemd?
  • Voor OR-leden en leden van VGWM-commissies
  • Voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap
  • Voor bestuurders
Waar en wanneer vindt OR Arbo plaats?

OR Arbo vindt plaats op 19 april 2022 in het Beatrixgebouw in Utrecht.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Arbo ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kun je je hier opgeven voor een van de arbo-consults.

Wat zijn de arbo-consults tijdens OR Arbo?

Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop je jouw arbovraagstukken kunt voorleggen aan een van de aanwezige arbo-adviseurs. Hiervoor dien je je wel van tevoren in te schrijven.

19 april 2022
De Jaarbeurs, Beatrixgebouw
1 dag
350,00

OR Arbo

Prijs 350,00

Categorie:
Mede mogelijk gemaakt door: