OR Arbo

5 maart 2024
Introductie
Programma
Sprekers
Partners
Praktisch

OR Arbo

Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving!
Goede arbeidsomstandigheden is het speerpunt van elke OR. Terecht, want weinig is zo belangrijk als een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers. Maar hoe zorg je voor het best denkbare arbobeleid voor al jouw collega’s? Hoe weet je de grootste arbo-valkuilen te voorkomen? En hoe krijg je optimaal invloed met gebruikmaking van alle (wettelijke) bevoegdheden uit de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden?

Kom jij naar OR Arbo?
Wil je als OR meer met arbo, kom dan naar OR Arbo! In de plenaire opening krijg je tips en adviezen over hoe de OR de hoge werkdruk kan aanpakken. Tijdens de eerste workshoprondes kan je je verdiepen in een veilige werkomgeving, hybride werken, of starten met arbobeleid. In de tweede ronde is er de keuze tussen duurzame inzetbaarheid, grensoverschrijdend gedrag of preventie. In de laatste ronde is er ruimte voor de arbobeleidscyclus, de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak en tot slot de rol van de arbo- of VGWM-commissie van de OR. Tussendoor is er ruimte je eigen arbovragen voor te leggen aan onze arboconsultants.

Afgelopen jaren hebben ruim 600 OR-leden OR Arbo bezocht. Zij beoordelen het gemiddeld met een 8.2!

Voor wie?
OR Arbo is bedoeld voor alle leden van de ondernemingsraad, van de personeelsvertegenwoordiging en van de arbo- en VGMW-commissies van de OR.

Wanneer en waar?
Dinsdag 5 maart, Jaarbeurs MeetUp, Utrecht

Vroegboekkorting
Inschrijven met vroegboekkorting (voor € 295) kan tot en met 14 januari 2024. Daarna is dat € 445. Alle prijzen zijn excl. btw.

Cadeautje
Bij inschrijving ontvang je een praktisch cadeau waar de hele OR wat aan heeft. Je krijgt een gratis halfjaarabonnement op Performa’s OR Kennisbank (ter waarde van € 105). Dat is een enorme kennisbank met dagelijks OR-nieuws, honderden praktische checklists, FAQ’s, voorbeeldbrieven en een vragenservice voor al je acute OR-problemen. Ben je al lid van Performa OR’s Kennisbank? Log dan in op je account en ontvang 5% of 10% korting (afhankelijk van je lidmaatschap).

Programma

9:30 - 10:00
Inloop met koffie en thee
10:15 - 11:15
Plenair: Arbo (praktisch) op orde

Heb jij veiligheid en gezondheid van jouw collega’s in uw organisatie hoog in het vaandel staan? De afgelopen jaren is de Arbowet op diverse aspecten gewijzigd. De werkwijze en toetsing van de RI&E, hoe om te gaan met ongevallen en ongewenste omgangsvormen zijn daar voorbeelden van.

De uitvoering van een aantal van deze verplichtingen is geen éénmalige actie, maar een cyclisch proces. In de praktijk blijkt dit uitvoeringsproces van deze verplichtingen voor werkgevers niet altijd gemakkelijk te realiseren. De OR kan een belangrijke bijdrage leveren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Aan de hand van een spraakmakende casus leren we je op interactieve wijze hoe je als OR werk kunt maken van goed arbobeleid.

Door: Porto Franco

11:15 - 11:45
Koffiepauze en Arboconsults

Tijdens de koffiepauze kun je natuurlijk genieten van een heerlijk kopje koffie of thee en wat lekkers. Maar er is ook gelegenheid om jouw inhoudelijke arbo-vragen voor te leggen aan de aanwezige experts. Dien je vraag van tevoren in, zodat onze experts zich kunnen voorbereiden op jouw kwestie.

11:45 - 12:45
Workshopronde 1
Veilige werkomgeving
Een belangrijk onderdeel van het arbobeleid is het thema 'veiligheid'. Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving? Denk aan beschermende middelen, een goede arbowerkplek, duidelijke protocollen, enzovoort. Welke rol heb je hierbij als OR? En wat als hier iets mee mis is? Hoe kun je als OR hiermee omgaan? Een belangrijke partij hierbij is ook de arbeidsinspectie. Is dit een gesprekspartner van de OR?

Door: Ben Kamp
Hybride werken
Hybride werken is bij veel organisaties niet meer weg te denken. Tijdens corona is er op stel en sprong van alles opgetuigd om werknemers thuis te laten werken. Nu de situatie genormaliseerd is, is het goed om te kijken of dit beleid nog passend is. Voor de OR zijn er een aantal focuspunten: arbeidsomstandigheden, controle vanuit management en werkdruk. Hoe ga je hier als OR mee om en hoe kun je hybride werken zo inrichten dat het echt past bij jullie organisatie?
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Hoe zorgt de OR er voor dat een goed (meld) proces wordt ingericht rond de vertrouwenspersoon? Welke aandachtspunten zijn relevant voor de OR om aan de orde te stellen in overleg met de Bestuurder? In haar presentatie gaat zij in op de rol van de OR bij aanstelling en duidelijke positionering van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Onderwerpen die ondermeer aan bod komen: interne/externe vertrouwenspersoon, werkwijze van de vertrouwenspersoon, afspraken die met de vertrouwenspersonen gemaakt moeten worden, inhoud van rapportage door de vertrouwenspersoon en het Wetsvoorstel Verplichtstelling Vertrouwenspersoon. Door: Dorianne Broekman
12:45 - 13:45
Lunchpauze
13:45 - 14:45
Workshopronde 2
Samenwerken met de preventiemedewerker (en andere arbostakeholders)
Als OR sta je er niet alleen voor. Rondom het arbobeleid zijn er een aantal belangrijke gesprekspartners die je kunnen helpen bij jouw taken rondom het arbobeleid. De belangrijkste hiervan is de preventiemedewerker. Hoe richt je een goede samenwerking met deze stakeholders en hoe leidt dit tot betere arbeidsomstandigheden? Door: Simon Troost
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?
Grensoverschrijdend gedrag
Het lijkt wel of de beerput is opengegaan. Elke maand zijn er nieuwe berichten te vinden over grensoverschrijdend gedrag. Denk aan de Voice, maar ook meer recent aan De wereld draait door. Niet alleen in de publieke wereld zijn er veel misstanden. Ook op de gewone werkvloer komt grensoverschrijdend gedrag meer voor dan je denkt. Spreker: Geraldo Kumeling
14:45 - 15.00
Koffiepauze en arboconsults

Tijdens de koffiepauze kun je natuurlijk genieten van een heerlijk kopje koffie of thee en wat lekkers. Maar er is ook gelegenheid om jouw inhoudelijke arbo-vragen voor te leggen aan de aanwezige experts. Dien je vraag van tevoren in, zodat onze experts zich kunnen voorbereiden op jouw kwestie.

15:00 - 16:00
Workshopronde 3
Arbobeleidscyclus
Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kunt u vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken. Tijdens deze workshop doorlopen we de cyclus en laten zien op welke momenten de OR maximale invloed heeft. Door: Steven van Slageren
Arbocommissie
Het instellen van een VGWM-commissie biedt vele voordelen voor een OR. Niet alleen kan de VGWM-commissie een OR ontzien op het gebied van arbo, ook kan specialistische kennis beter ingezet worden. Welke voordelen heeft een dergelijke commissie nog meer, hoe functioneert deze commissie in de praktijk en welke bevoegdheden horen daarbij?

Door: Ben Kamp
RI&E & PVA
Wat houdt een RI&E in, wat kun je ermee en hoe kun je als OR hiermee aan de slag? Na afloop van deze workshop weet je wat je kunt, wat er wettelijk verplicht is, en hoe je als OR zo goed mogelijk uw rol hierin kunt oppakken, om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving binnen jouw organisatie. Spreker: Porto Franco
16:00
Netwerkborrel

Sprekers

Porto Franco
Porto Franco
Veiligheidskundige en adviseur

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige. Hij ondersteunt organisaties op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Hij is dé expert op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Simon Troost
Trainer

Simon Troost heeft veel ervaring opgedaan in verschillende technische functies binnen meerdere – ook internationale – bedrijven. Ook heeft hij een aantal jaren zelf in de OR en VGWM commissie gezeten van een middelgrote onderneming. Vanwege de combinatie van zijn technische en zijn arbeidspsychologische ervaring, specialiseerde Simon zich in arbo- en andere HRM-thema’s, zoals duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en re-integratie. Zijn manier van aanpakken is concreet en onmiddellijk toepasbaar. Bovendien is hij bijzonder creatief in het bedenken van wegen om (arbo- en HRM-)beleid te beïnvloeden.

Geraldo Kumeling
Adviseur/trainer Medezeggenschap & DI

Geraldo Kumeling is adviseur medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van werkbare arbeidsverhoudingen en werknemersparticipatie.

Dorianne Broekman
Gecertificeerd vertrouwenspersoon en advocaat arbeidsrecht

Dorianne Broekman is gecertificeerd vertrouwenspersoon, advocaat arbeidsrecht en tevens eigenaar van TrusTool, een digitaal platform voor vertrouwenspersonen.

Partners

Belangrijke bezoekersinfo

Voor wie is OR Arbo bestemd?
  • Voor OR-leden en leden van VGWM-commissies
  • Voor ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap
  • Voor bestuurders
Waar en wanneer vindt OR Arbo plaats?

OR Arbo vindt plaats op dinsdag 5 maart 2024 in de Jaarbeurs MeetUp in Utrecht.

Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?

Ruim een week voor aanvang van OR Arbo ontvang je een link waarmee je je voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kun je je hier opgeven voor een van de arbo-consults.

Wat zijn de arbo-consults tijdens OR Arbo?

Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop je jouw arbovraagstukken kunt voorleggen aan een van de aanwezige arbo-adviseurs. Hiervoor dien je je wel van tevoren in te schrijven.

5 maart 2024
1 dag
445,00

OR Arbo

Prijs 445,00

Categorie:
Mede mogelijk gemaakt door: