Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen een deskundige raadplegen. Wie betaalt de kosten?

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd in artikel 22 dat de kosten van een externe deskundige ten laste komen van de bestuurder. Wel dient u voor het inzetten van de deskundige de kosten aan de bestuurder voor te leggen. Doet u dat niet, dan hoeft de bestuurder de kosten niet voor zijn rekening te nemen. Het inzetten van interne deskundigen levert in de praktijk weinig problemen op, daar zitten immers geen directe kosten aan verbonden.

Let wel op: de geheimhoudingsplicht die voor de OR geldt, is ook van toepassing op (interne) deskundigen.

Gebruik deze modelbrief om de kosten van een externe deskundige voor te leggen aan uw bestuurder.