Nieuws
Publicatiedatum: 29 januari 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Schiphol kankerverwekkende uitstoot

Kankerverwekkende uitstoot op Schiphol

Schiphol moet actief aan de slag om de blootstelling maximaal te beperken van kankerverwekkende stoffen voor medewerkers die op de platforms werken. Het gaat om bagageafhandelaren en andere medewerkers die die in de buurt van de vliegtuigen op de platforms blootgesteld te worden aan kankerverwekkende stoffen in de uitstoot van de vliegtuigmotoren en motoren van de rijdende voertuigen op de platforms. Dat blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie naar de arbeidsomstandigheden op Schiphol van 26 januari.

Maatregelen

Voor 2025 moet een gefaseerd plan opgesteld worden om blootstelling van personeel aan de bovengenoemde schadelijke stoffen te voorkomen en te minimaliseren. Dat kan door ervoor te zorgen dat vliegtuigen voortaan zo min mogelijk de motoren aan laten staan voor en na het taxiën. Ook mogen vliegtuigmotoren niet meer richting de werknemers worden gestart en als dat niet kan, moeten werknemers zo ver mogelijk van de motoren af gaan staan.

Diesel en kerosine

In het onderzoek van de arbeidsinspectie is gekeken naar de emissie van diesel- en kerosinemotoren. Die eerste staat wel op de officiële lijst van kankerverwekkende stoffen, die tweede niet. Maar uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de Arbeidsinspectie, blijkt dat kerosinemotoren verschillende kankerverwekkende bestanddelen uitstoten. Minister Karien Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Gezondheidsraad vragen of de emissie van kerosinemotoren ook kan worden opgenomen in de lijst van kankerverwekkende stoffen.