Nieuws
Publicatiedatum: 24 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

OR van BNNVARA wist van de misstanden

De geruchten over de misstanden achter de schermen bij De Wereld Draait Door (DWDD) waren bekend bij de ondernemingsraad van BNNVARA, maar deze greep niet in. Johan Reijnen, voorzitter van de OR, geeft als verklaring dat het bij geruchten bleef. Volgens Reijnen had de omroep moeten ingrijpen en Matthijs van Nieuwkerk beter moeten coachen. Zo staat te lezen op Nu.nl van 22 november.

Geruchten

Op Nu.nl zegt Reijnen over de rol van de OR: ‘Op het moment dat het bij geruchten blijft en er geen keiharde klacht binnenkomt, dan is het ook moeilijk. Je hebt wel een concreet voorbeeld nodig waar je ook verder mee kan. Dus op het moment dat mensen zich melden en zeggen dat ze niet willen dat er verder ruchtbaarheid aan gegeven wordt, dan wordt het ook moeilijk om daar een vervolg aan te geven.’ Toch had de OR van BNNVARA wel degelijk actie kunnen ondernemen.

Rol OR bij grensoverschrijdend gedrag

De OR heeft een bevorderende taak op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het goed om als OR de vinger aan de pols te houden, door bijvoorbeeld in de een-op-een gesprekken met collega’s te informeren en te inventariseren hoe veilig de medewerkers zich voelen in de organisatie. Als misstanden bij de OR worden gemeld, kan de OR het thema veiligheid aankaarten bij de bestuurder in hun gezamenlijk overleg. Ook kan de OR de vertrouwenspersoon inschakelen.

Frans Klein

Ook Frans Klein, directeur Video bij de NPO stapt op. Als VARA-mediadirecteur was hij in 2005 nauw betrokken bij de totstandkoming van DWDD. Ook hij was op de hoogte van de onveilige werksituatie en de verziekte werksfeer bij het programma. Als een van de medewerkers hem vraagt om in te grijpen, omdat de situatie onwerkbaar is geworden, antwoordt hij ‘Als we ingrijpen, moet het programma misschien stoppen. Weet je om hoeveel arbeidsplaatsen dat gaat?’ meldt De Volkskrant op 22 november.