Nieuws
Publicatiedatum: 23 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Zzp’ers en uitzendkrachten IHC Merwede geweerd uit OR

De ondernemingsraad van IHC Merwede paste zijn OR-reglement aan, zodat voortaan ook ingeleenden, zoals uitzendkrachten en zzp’ers, passief én actief kiesrecht zouden hebben. In Nederland werken zo’n 800 ingeleenden voor het bedrijf. De maatregel was bedoeld om de ondernemingsraad representatiever te maken. De bestuurder was het hier niet mee eens en stapte naar de kantonrechter. Die schaarde zich aan de zijde van de bestuurder en dwong de OR om de maatregel uit het reglement te schrappen. Zo bleek onlangs uit uitspraak van Rechtbank Rotterdam.

Kiesgroepenstelsel afschaffen

De ondernemingsraad van IHC wilde het reglement flink onder handen nemen. Naast een uitgebreider kiesrecht, stelden ze ook voor om het kiesgroepenstelsel af te schaffen. Dit stelsel brengt deze OR regelmatig in problemen. Bij tussentijdse vacatures zijn er niet voldoende reservekandidaten. Door de kiesgroepen af te schaffen, zou de OR slechts een reservelijst hebben. De bestuurder protesteerde omdat dit volgens hem de inclusiviteit zou inperken. De kantonrechter vond dat zowel de bestuurder als de OR steekhoudende argumenten aanvoerde en heeft hierover dan ook geen uitspraak gedaan. Of het kiesgroepenstelsel afgeschaft mag worden, zal in een andere procedure worden beoordeeld.

Inclusiviteit: hoe dan wel?

In dit geval beweerden zowel OR als bestuurder inclusiviteit van de OR hoog in het vaandel te hebben. Het verschil zat ‘m niet in het doel, maar in de maatregelen. Ideaal zou zijn om zowel ingeleenden kiesrecht te geven, als een kiesgroepenstelsel te hanteren. Maar een dergelijke constructie moet natuurlijk wel werkbaar blijven voor de OR. Janneke Zoutenbier onderzocht de inclusiviteit in medezeggenschapsland middels een grootschalig onderzoek: ‘De OR van IHC Merwede is bij lange na niet de enige OR die worstelt met inclusiviteitsvraagstukken. Uit het OR Trendonderzoek blijkt dat van de organisaties waar ook zzp’ers werkzaam zijn, slechts 18% passief kiesrecht heeft en 22% actief kiesrecht.’

Meer weten over hoe het er in andere ondernemingsraden voor staat met de representativiteit? Download dan gratis het OR Trendrapport.