Bericht
Laatst gewijzigd op: 18 september 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
Fiets

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 22 cent in 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,22 per kilometer. Werkgevers mogen de reiskosten van hun werknemers (inclusief het openbaar vervoer, vliegtuig, boot of taxi) belastingvrij vergoeden. Verder mogen zzp’ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, dit bedrag per zakelijke kilometer aftrekken van hun winst. Dat meldt het Ondernemersplein, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wel of niet verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht om een reiskostenvergoeding te geven, behalve als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor hun bedrijf staat. Als hier geen afspraken over zijn gemaakt, hebben werknemers geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding. Toch wordt dit vaak gezien als een goede arbeidsvoorwaarde voor personeel. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor werkgevers die voor hun personeel een auto of fiets van de zaak vergoeden.

Werkkostenregeling

Werkgevers mogen ook een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,22 per kilometer aan hun werknemers geven. Deze verhoging wordt dan als loon van de werknemer gezien. Via de Werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon, zodat deze onbelast blijft.

Rol OR

Als er in de cao al iets is vastgelegd over reiskosten, heeft de ondernemingsraad geen instemmings- of adviesrecht rondom reiskosten. Dit is wel het geval als het in de aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling (avr) staat. Maak in geval van twijfel gebruik van je informatierecht en vraag het de bestuurder.