Partners
Laatst gewijzigd op: 22 februari 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

TrusTool

TrusTool is een digitale oplossing die vertrouwenspersonen faciliteert om professioneel invulling te geven aan hun rol. Een rol die steeds belangrijker wordt. Als organisatie wil je vroegtijdig signalen opvangen om te kunnen ingrijpen als er sprake is van een onveilige situatie of misstand. Dit kan escalatie, ziekteverzuim, reputatieschade en conflicten voorkomen. TrusTool werkt ook preventief. Je straalt uit dat je als organisatie staat voor sociale veiligheid en integriteit.