De invloedrijke OR

Nergens in de wereld is medezeggenschap zo ingeburgerd als in Nederland. De ondernemingsraad is een gekende speler binnen organisaties als het gaat om advisering. Advisering over organisatiewijzigingen, reorganisaties en veranderingen in strategie, organisatiecultuur en -structuur. Denk ook aan instemming met bijvoorbeeld personeelsbeleid, veranderingen in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden, of -tijden. Maar de ondernemingsraad is ook van belang als het gaat om draagvlak van besluitvorming. De grote vraag is altijd hoe de medezeggenschap haar invloed kan optimaliseren bij de besluitvorming binnen een organisatie. Niet vanuit een tegengesteld belang, maar vanuit het oogpunt de organisatie te versterken in al haar doelstellingen en tegelijk de belangen van de medewerkers in acht te nemen. ‘De invloedrijke OR’ geeft leden van de ondernemingsraad en bestuurders inzicht in hoe de invloed van de OR echt vorm kan krijgen. Bijvoorbeeld bij complexe en vaak pijnlijke organisatieveranderingen, zoals fusies, overnames, reorganisaties en bedrijfssluitingen. De lezer krijgt een kijkje in de keuken bij twaalf grote bedrijven, non-profit instellingen en overheden. Dit boek geeft de lezer ook inzicht in hoe samenwerking met een professionele OR-consultant kan leiden tot creatieve en effectieve oplossingen bij inhoudelijke, procesmatige of persoonlijke obstakels. Tot slot reikt het boek de lezer concrete tips en praktische methoden aan om de invloed van de ondernemingsraad met inhoud en lef te vergroten.

Titel: De invloedrijke OR
Series: , .
Prijs: 39,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl