Rechten van de OR: Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht wordt wel het meest vergaande recht van de ondernemingsraad genoemd. Het is naast het adviesrecht het belangrijkste middel om invloed mee uit te oefenen op het beleid van de bestuurder. Wetgeving en regels omtrent het instemmingsrecht veranderen. Dit boek bevat de meest recente informatie over wet- en regelgeving omtrent dit recht. Omdat het instemmingsrecht zo’n zwaarwegend instrument is voor de OR is het des belangrijker om te weten welke besluiten instemmingsplichtig zijn. Dit geldt voor zowel het OR-lid als de bestuurder. In dit boek staat een beknopt en helder overzicht van instemmingsplichtige besluiten. Ook krijgt de lezer snel inzicht in het gehele instemmingstraject. Vanaf het moment van de aanvraag tot en met het definitieve besluit. Het laatste deel van het boek gaat in op de juridische mogelijkheden die er zijn als OR en bestuurder er samen niet uitkomen. Dit boek bevat allerlei praktische tips en voorbeeldbrieven. Daarbij bevat het boek ook een handig voorbeeldconvenant voor het vastleggen van afspraken tussen OR en bestuurder. Dit boek is het tweede deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’. Dit boek is gebaseerd op de juridische praktijk van de ervaren medezeggenschapsadvocaten van De Clercq Advocaten en Notarissen. Het eerste deel in deze reeks is Adviesrecht.

 

Titel: Rechten van de OR: Instemmingsrecht
Series: , .
Prijs: 12,50
isbn: 9789076834825

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl