Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR

Kan je een langdurig ziek OR-lid tijdelijk vervangen?

Nee, niet zomaar. Hoe vervelend ook. Want een collega die langdurig ziek is, is vaak weken of maanden weg. Een plaatsvervanger aanwijzen kan alleen als de OR zelf in het OR-reglement heeft bepaald dat er niet alleen OR-leden, maar ook plaatsvervangende OR-leden worden gekozen bij OR-verkiezingen. En dat die plaatsvervangers ook daadwerkelijk gekozen zijn. Dat stelt artikel 6 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.

Soorten plaatsvervangers

Het is mogelijk plaatsvervangers te koppelen aan individuele zetels (leden). Het is ook mogelijk algemene plaatsvervangers aan te wijzen die willekeurige OR-leden bij afwezigheid tijdelijk kunnen vervangen. Plaatsvervangers worden net als gewone OR-leden gekozen tijdens reguliere OR-verkiezingen. Ze hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat ze vervangen. Denk aan het recht op bescherming tegen benadeling volgens artikel 21 WOR, zoals ontslagbescherming.

Niets geregeld? Zetel blijft leeg

Heb je niks geregeld in het OR-reglement – of heb je dat wel, maar ben je vergeten tijdens de OR-verkiezingen plaatsvervangers te laten kiezen – dan heb je een probleem. De OR-zetel blijft leeg tot de volgende verkiezingen. Dus is ons advies: pas vroegtijdig je reglement aan, zodat je bij de volgende verkiezingen ook plaatsvervangers kunt kiezen. De regels rond tijdelijke vervanging gelden trouwens niet alleen voor OR-leden die met zwangerschapsverlof gaan, maar ook voor (langdurige) zieke OR-leden en OR-leden die op sabbatical zijn.