Faq's
Laatst gewijzigd op: 27 juni 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
kiescommissie

Kunnen werknemers die langdurig ziek zijn zich kandidaat stellen voor de OR?

De wettelijke vereisten voor kandidaatstelling staan geregeld in artikel 6 en artikel 1 van de WOR. Deze vereisten staan in het OR-reglement opgenomen met eventuele aanpassingen in de termijnen van het in dienst moeten zijn, of verbreding van het begrip wie als in de onderneming werkzame personen wordt beschouwd.

Ziekte doet geen afbreuk aan medezeggenschapsrechten

Of iemand ziek is of met zwangerschapsverlof of onbetaald verlof doet geen afbreuk aan zijn of haar medezeggenschapsrechten. Ook in die gevallen kun je je dus kandidaat stellen voor de ondernemingsraad. In de praktijk kan langdurige ziekte of afwezigheid door ander verlof niet gemakkelijk combineerbaar blijken met het OR-lidmaatschap. Bij langdurige ziekte speelt ook het oordeel van de bedrijfsarts een rol.