Nieuws
Publicatiedatum: 24 september 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Alle nieuws van Prinsjesdag op een rij

Afgelopen week was Prinsjesdag en maakte het kabinet haar plannen voor het komende jaar bekend. Er staat een aantal (wets)wijzigingen en veranderingen op stapel, die ook uw werk in de ondernemingsraad beïnvloeden. Bekijk hier de voor u relevante plannen:

Wet arbeidsmarkt in balans

Om ervoor te zorgen dat wetgeving beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt, introduceert het kabinet de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De Wab bestaat uit een aantal verschillende maatregelen op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en financiering van de WW:

Schijnzelfstandigheid tegengaan

Het stelt kabinet zich ten doel om schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegen te gaan door:

  • in bepaalde gevallen een arbeidsovereenkomst te verplichten.
  • het mogelijk te maken voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet is in gesprek met verzekeraars om een beter aanbod van verzekeringen te realiseren waar zelfstandigen gebruik van kunnen maken.

Aanbieden vast contract wordt aantrekkelijker

Het kabinet wil het werkgevers gemakkelijker maken om medewerkers een vast contract aan te bieden. Hiervoor hebben ze een aantal verschillende maatregelen op de planning staan, waaronder:

  • toevoeging van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag;
  • een verruimde proeftijd;
  • meer balans in de opbouw van de transitievergoeding;
  • aanpassing van de ketenregeling, waardoor de periode waarna tijdelijke contracten overgaan op een vast contract van twee naar drie jaar gaat;
  • een gedifferentieerde WW-premie naar contracttype.

Dit kan ertoe leiden dat uw bestuurder een nieuwe beloningsbeleid of functiewaarderingssysteem gaat vaststellen. Voor een dergelijk voorgenomen besluit heeft hij uw instemming nodig, zo bepaalt artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Langer (betaald) partnerverlof na geboorte kind

Partners van bevallende moeders krijgen in plaats van slechts twee dagen een week geboorteverlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Ook mogen de partners het eerste half jaar vijf weken aanvullend onbetaald vrij nemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon. De Tweede Kamer moet deze Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) nog goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof moet ingaan op 1 januari 2019. En het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

Vernieuwing pensioenstelsel

Het lang verwachte pensioenakkoord is er nog niet, wel geeft het kabinet in de Miljoenennota aan binnenkort met een nieuw pensioenstelsel te komen. Het kabinet wacht nog op een advies hierover van de Sociaal Economische Raad (SER).