Nieuws
Publicatiedatum: 8 juli 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
arbo

Ook advies- en instemmingsrecht over arbo bij 10-49 werknemers

Werknemers in organisaties met 10-49 werknemers krijgen alsnog advies- en instemmingsrecht bij arbozaken. Daarvoor volgt een aanpassing van artikel 12 van de Arbowet eind dit jaar. Dat is nodig omdat dat de Europese Kaderrichtlijn Arbeidsomstandigheden (89/391) niet goed vertaald blijkt in de Arbowet. Heel concreet: artikel 11.2 van de Europese richtlijn geeft medewerkers meer medezeggenschap dan artikel 12 van de Arbowet. En dus moet de Arbowet snel gerepareerd. Dat blijkt uit de voortgangsbrief over de Arbovisie 2040 die voormalig minister Van Gennip op 18 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verplichte arbocommissie?

De minister geeft aan dat daardoor de eerder aangekondigde aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden om elke ondernemingsraad ook een VGW(M)- of arbocommissie in te laten moet instellen die zich buigt over het arbobeleid. Dat was een voorstel van de Sociaal-Economische Raad. Vreemd, zou je kunnen zeggen, want de arbocommissie is meestal een commissie van de OR, die pas vanaf 50 werknemers ingesteld hoeft te worden. En de reparatie van de Arbowet is vooral voor onder de 50 werknemers.

Verplichte (arbo)scholing

Wel blijft het voornemen van de minister staan om bij de actualisatie van de Wet op de ondernemingsraden in 2025 een verplichting op te nemen voor het opstellen van een scholingsplan voor ondernemingsraden, inclusief scholing over arbeidsomstandigheden. Ook komen er extra maatregelen om de instellingsplicht van ondernemingsraden te bevorderen. Uit eerder nalevingsonderzoek bleek dat veel organisaties vanaf 50 werknemers geen OR hebben, terwijl dat wel wettelijk verplicht is.