Nieuws
Publicatiedatum: 25 augustus 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Werkgever moet extra maatregelen nemen tegen werkdruk

Krijgt uw OR wel eens klachten vanuit de achterban over een aanhoudende, te hoge werkdruk? Dat zou goed kunnen, want ruim 40% van de werknemers vindt dat de werkgever te weinig maatregelen neemt om werkdruk tegen te gaan. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. U kunt eens navragen bij de bestuurder wat er gedaan wordt om werkdruk tegen te gaan. De werkgever moet namelijk zijn werknemers beschermen door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen. Werkdruk behoort tot de psychosociale arbeidsbelasting. De OR heeft instemmingsrecht (artikel 27 van de WOR) en een stimulerende taak (artikel 28 van de WOR) op het gebied van arbeidsomstandigheden. Uw OR kan bij de aanpak van werkdruk letten op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Zijn de risico’s voor werkdruk in kaart gebracht in de RI&E? Sluiten de maatregelen die zijn gekozen goed aan bij de knelpunten uit de RI&E?