Nieuws
Publicatiedatum: 21 februari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Werknemers vaker ziek door psychisch verzuim en burnout

Het afgelopen jaar hebben we ons gemiddeld iets vaker ziek gemeld dan in 2010. Dat blijkt ten minste uit onderzoek van 365/ArboNed onder 1 miljoen werknemers. Hoewel het ziekteverzuim slechts met 0,2% toenam tot 4,5%, is het verzuim met een psychische oorzaak gestegen van 17% van het totale verzuim tot maar liefst 20%. Neemt het psychisch verzuim ook toe in uw organisatie?

Vaker burnout door toename werkdruk

Met uw informatierecht komt u daar zo achter. Als ondernemingsraad is het belangrijk om ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten te houden. Meer psychisch verzuim kan immers wijzen op een toegenomen werkdruk en als ondernemingsraad

heeft u een stimulerende taak op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wil uw bestuurder er niets van weten? Psychisch verzuim duurt gemiddeld genomen veel langer dan andere soorten van verzuim en zijn dan ook een enorme kostenpost voor de organisatie.