Partners
Laatst gewijzigd op: 2 januari 2023

De Voort Advocaten

Onze sectie medezeggenschapsrecht behoort tot de top binnen de Nederlandse advocatuur op dit gebied. Met een team van ongeveer tien gespecialiseerde advocaten ondersteunen, begeleiden en adviseren wij ondernemingsraden en bestuurders van een groot aantal ondernemingen. Variërend van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal, en zowel in de profit- als non-profitsector, waaronder begrepen overheden. Binnen de sectoren zorg en onderwijs staan wij ook medezeggenschapsraden en cliëntraden bij.