Partners
Laatst gewijzigd op: 9 januari 2023

Dommerholt Advocaten

Een OR heeft als taak om met de ondernemer mee te denken, te adviseren over en/of in stemmen met bepaalde beslissingen. Maar wie denkt er met de OR mee? Of juist andersom: wie helpt de ondernemer in mogelijke geschillen of discussies met de OR? Bij Dommerholt Advocaten werken arbeidsrechtspecialisten met gedegen kennis van de Wet op de Ondernemingsraden. Ze beheersen de WOR zowel qua theorie, omdat ze een gerichte specialistische opleiding hebben gevolgd, als qua praktijk, omdat ze zelf in de OR hebben gezeten, als bestuurder met de OR om tafel hebben gezeten of als adviseur van de OR of de bestuurder betrokken zijn bij medezeggenschapstrajecten. Of het nu gaat om een verkoop van een onderneming, een reorganisatie of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Dommerholt Advocaten beschikt over de benodigde specialistische kennis én deelt die graag met anderen.