Partners
Laatst gewijzigd op: 1 maart 2022

MZOO

MZOO bestaat uit 5 ervaren medezeggenschapstrainers, die veel meerwaarde zien in samenwerken. We hebben elkaar gevonden bij de wens om online opleiden ook in de medezeggenschap vorm te geven.  We vinden het echter ook heel leuk om samen, met ondernemingsraden, te zoeken naar de wegen om meer invloed binnen bedrijven te krijgen. Door onze diverse achtergronden én ons uitgebreide netwerk kunnen we alle vragen aan.