Partners
Laatst gewijzigd op: 18 februari 2020

OR Consultancy

OR Consultancy gaat uit van de gedachte “Besluiten worden beter als zij gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn“ en richt zich op de inhoudelijke betrokkenheid van medewerkers. Het optimaliseren van medezeggenschap wordt daarom door ons gevoerd met ondernemingsraad, bestuur en toezichthouder. Vanuit deze visie adviseren wij verder over verhoudingen tussen stakeholders en over stakeholder management.