Partners
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2020

Regie op Veranderen

Regie op Veranderen is een adviesbureau gerund door Inge Telting. Regie op veranderen houdt zich zowel bezig met verandertrajecten binnen organisaties. Zowel voor ondernemingsraden als voor managementteams.

Als veranderkundige met een psychologische en bedrijfskundige achtergrond weet Inge Telting makkelijk te schakelen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het overleg in de organisatie: management, medezeggenschap en toezichthouders, van blue collar tot boardroom. Door de verschillende stakeholders binnen de organisatie tijdig te betrekken, kunnen zij hun bijdrage zinvol leveren.

Het overleg tussen de partijen is geen wettelijk verplicht nummer, maar legt de basis voor gedragen, constructieve oplossingen en kenmerkt zich door wederzijds begrip. Medezeggenschap speelt een cruciale rol in het balanceren van de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Bij belangrijke veranderingen in de organisatie vertegenwoordigt medezeggenschap de belangen van het personeel en heeft de verantwoordelijkheid om, samen met de werkgever en toezichthouder, te zorgen voor een transparante, toetsbare besluitvorming en een veilige werkomgeving. Het regisseren van de organisatieverandering is dus ook het regisseren van het besluitvormingsproces.