Partners
Laatst gewijzigd op: 29 mei 2019

VASMO

VASMO is de Vereniging van Adviseurs/Ambtelijk Secretarissen van MedezeggenschapsOrganen. VASMO staat voor:

  • bescherming en profilering van de functie,
  • duidelijkheid over de rechtspositie,
  • deskundigheidsbevordering
  • belangenbehartiging van de beroepsgroep. VASMO biedt haar leden o.a.themabijeenkomsten, congressen, intervisie, advieslijn, netwerken en nog meer. Meer informatie vind je op onze website www.vasmo.nl