Handboek OR & HR-beleid

Inge Telting en Wanne van den Bijllaardt

Hoe krijgt de OR grip op HR-beleid?

Grip krijgen op HR-beleid is in de praktijk één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de ondernemingsraad. HR-beleid raakt de ‘achterban’ van de ondernemingsraad namelijk direct. Veel OR’en krijgen niet voor niets vragen uit de achterban over arbeidsvoorwaarden, veilig en gezond werken, inzetbaarheid en betrokkenheid. Ook de bestuurder wil weten van de OR wat die vindt van HR-regelingen als hybride werken, privacyreglementen en interne meldprocedures.

Inzicht in strategie, visie en beleid

Kortom, inzicht in HR-beleid is een must voor de medezeggenschap. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een ondernemingsraad (en hun eigen HR-commissie) zelf meer deskundigheid over het HR-beleid wil opdoen om aan de overlegtafel met de bestuurder de belangen en wensen van de achterban goed te verwoorden. Daarom geeft het ‘Handboek OR & HR-beleid’ aan de OR inzicht in de totstandkoming van strategie, visie en beleid. En over de wijze hoe HR-taken binnen de organisatie zijn belegd: in de staf, de lijn, of een combinatie daarvan. Zo zie je de samenhang tussen organisatiestrategie en beleid.

HR-thema’s bespreekbaar maken

In het tweede deel van het boek draait het om wat de OR met HR-beleid kan, mag en moet. Dit boek maakt duidelijk hoe de OR effectieve invloed krijgt op HR-beleid, hoe de OR HR-thema’s bespreekbaar kan maken in het overleg met de bestuurder en hoe OR-rechten als informatie, initiatief, advies en instemming daarbij kunnen helpen. Dit boek probeert daaraan bij te dragen, met veel praktische tips en handige checklists.

Titel: Handboek OR & HR-beleid
Auteur: Inge Telting en Wanne van den Bijllaardt
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 9789083336800

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl