Handboek OR & arbo

Simon Troost en Heleen Hoogeveen

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken onderwerpen in elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Van oudsher associĆ«ren de meeste mensen arbeidsomstandigheden met werken met onveilige machines, gevaarlijke stoffen, zwaar tillen en struikelgevaar. In de afgelopen decennia is de nadruk echter steeds meer komen te liggen op psychische veiligheid en gezondheid. Tegenwoordig lopen werknemers vaker gevaar door agressieve klanten, pestgedrag van collega’s en toenemende werkdruk. Dit boek gaat daarom niet alleen over de ‘ouderwetse’ fysieke veiligheid en gezondheid, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. En over trends in organisaties, zoals duurzame inzetbaarheid en hybride werken, die ook hun weerslag hebben op het arbobeleid.

Gelukkig heeft de OR veel wettelijke bevoegdheden als het gaat om het vormgeven van arbobeleid in organisaties. Aanpassingen van de Arbowet hebben deze bevoegdheden alleen maar uitgebreid. Dit boek geeft inzicht in alle medezeggenschapsrechten en -plichten, zodat de OR ook een betere gesprekspartner voor de bestuurder is. Ontdek niet alleen welke risico’s werknemers lopen als de arbeidsomstandigheden niet goed zijn geregeld, maar ook wat de rol van de OR is bij de risico-inventarisaties en -evaluatie (RI&E) en bij verzuimbeleid.

Dit boek biedt praktische tips, checklists en voorbeelden, zodat de rol van OR bij arbo concreet wordt. Ook maak je kennis met alle spelers die zijn betrokken bij het arbobeleid en kun je nagaan of de instelling van een arbocommissie zinvol is voor de OR. Met dit boek kan je ervoor zorgen dat goede arbeidsomstandigheden onderdeel worden van het organisatiebeleid.

Titel: Handboek OR & arbo
Auteur: Simon Troost en Heleen Hoogeveen
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 9789083336817

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl