Handboek OR & arbo

Simon Troost en Heleen Hoogeveen

Waarom is arbo zo belangrijk voor de OR?

Goede arbeidsomstandigheden zijn een van de meest besproken onderwerpen in elke ondernemingsraad. En terecht, want weinig is zo belangrijk als de zorg voor een goede veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dat gaat niet alleen over hun fysieke veiligheid en gezondheid, maar ook psychosociale arbeidsbelasting. En over duurzame inzetbaarheid en hybride werken, die ook hun weerslag hebben op het arbobeleid. De OR is daarbij de schakel tussen bestuurder en werkvloer.

Van tillen tot werkdruk

Van oudsher associëren de meeste mensen arbeidsomstandigheden met werken met onveilige machines, gevaarlijke stoffen, zwaar tillen en struikelgevaar. In de afgelopen decennia is de nadruk echter steeds meer komen te liggen op psychische veiligheid en gezondheid. Tegenwoordig lopen werknemers vaker gevaar door agressieve klanten, pestgedrag van collega’s en toenemende werkdruk. Gelukkig heeft de OR veel wettelijke bevoegdheden als het gaat om het vormgeven van arbobeleid in organisaties. Aanpassingen van de Arbowet hebben deze bevoegdheden alleen maar uitgebreid.

Van RI&E tot verzuimbeleid

Met het ‘Handboek OR & arbo’ kan je als OR ervoor zorgen dat goede arbeidsomstandigheden onderdeel worden van het organisatiebeleid. Je krijgt inzicht in alle OR-rechten bij arbo. Je ontdekt wat de rol van de OR is bij de risico-inventarisaties en -evaluatie (RI&E) en het verzuimbeleid. En je leert hoe de OR een betere gesprekspartner wordt voor de bestuurder. Dit boek bevat veel praktische tips, checklists en voorbeelden, zodat de rol van OR bij arbo concreet wordt.

Deel 9 serie Professionele medezeggenschap

Titel: Handboek OR & arbo
Auteur: Simon Troost en Heleen Hoogeveen
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 9789083336817

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl