Praktijkboek OR & omgaan met bestuurder en toezichthouder

Walter van der Ploeg

Hoe speel je het spel met bestuurder en toezichthouder?

Veel ondernemingsraden hebben te maken met complexe besluitvorming, omdat ze onderdeel uitmaken van een grotere organisatie waar besluiten op verschillende niveaus worden genomen. Of omdat er niet alleen een bestuurder is, maar ook een toezichthouder, zoals een raad van toezicht of een raad van commissarissen. In die gevallen is medezeggenschap ingewikkelder dan in organisatie met minder dan 100 werknemers, waar de eigenaar of het stichtingsbestuur het alleen voor het zeggen heeft.

Wetten en codes

Natuurlijk biedt de Wet op de ondernemingsraden een duidelijk overzicht van de rechten en plichten van OR en bestuurder. Net als het Burgerlijk Wetboek, dat regels stelt aan de rol van de OR bij benoeming, beloning en ontslag van bestuurders en toezichthouders. Ook governance codes geven soms verrassend heldere richtlijnen over hoe bestuurder, toezichthouder en OR met elkaar moeten omgaan. Het is goed om te weten welke bevoegdheden de OR heeft en welke stappen je kan zetten als je er niet samen met de bestuurder uitkomt.

Neem de regie

Maar er is meer. Om invloed te hebben moet de OR niet alleen de spelregels kennen, maar ook weten hoe het spel gespeeld wordt. Dat kan door slim gebruik te maken van de juiste instrumenten. Denk aan het gezamenlijk optrekken bij de voordracht van nieuwe bestuurders en toezichthouders, het goed voorbereid strategisch overleggen, eigen initiatiefvoorstellen inbrengen, informele lijntjes onderhouden met bestuurder en toezichthouder en goede afspraken maken over geheimhouding, faciliteiten en extra bevoegdheden.

Onderhandelen en achterban raadplegen

Invloed betekent ook dat je besluitvormingsprocessen, culturen, krachten en drijfveren doorziet. Dat je je gesprekspartners met enthousiasme weet te overtuigen. Dat je durft door te vragen bij belangrijke onderwerpen. Dat je assertief bent als dat nodig is en weet hoe je met conflicten om moet gaan. Dan je weet ook hoe je een onderhandelingspositie kunt opbouwen, wanneer je een extern deskundige moet inschakelen en op welke momenten de achterban geraadpleegd moet worden. Dit staat allemaal in het ‘Praktijkboek OR & omgaan met bestuurder en toezichthouder’.

Deel 10 uit de serie Professionele medezeggenschap

Titel: Praktijkboek OR & omgaan met bestuurder en toezichthouder
Auteur: Walter van der Ploeg
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 9789083336824

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl