Rechten van de OR: Adviesrecht

Het adviesrecht is een van de belangrijkste instrumenten van de ondernemingsraad om invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten van een bestuurder. Het adviesrecht gaat over financieel-economische en bedrijfsorganisatorische zaken. Toch worstelen veel OR-en met hun adviesrol en de praktische invulling daarvan. Dit boek geeft klip en klaar antwoord op de vraag wanneer er nu precies sprake is van een adviesplichtig besluit. Welke criteria van toepassing zijn en welke uitzonderingen er gelden. Daarnaast krijgt de lezer inzicht in het gehele traject. Van de adviesaanvraag door de bestuurder tot en met het definitieve besluit. Waar nodig wordt de tekst toegelicht met praktische voorbeeldbrieven en -adviezen. Het laatste deel van het boek gaat in op de juridische mogelijkheden die er zijn als OR en bestuurder er samen niet uitkomen. Tot slot is er een voorbeeldconvenant opgenomen, waar OR en bestuurder hun toekomstige samenwerking rond adviesplichtige besluiten kunnen vastleggen. ‘Adviesrecht’ is het eerste deel van de praktische reeks ‘Rechten van de OR’. Dit boek is gebaseerd op de juridische praktijk ervaren medezeggenschapsadvocaten van de Clercq advocaten en Notarissen.

 

Titel: Rechten van de OR: Adviesrecht
Series: , .
Prijs: 12,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl