Handboek OR & financieel beleid

Geert Ploeg en Rob Latten

Wat kan de OR leren van cijfers?

Ondernemingsraden beschikken niet altijd over voldoende financieel-economische kennis en zijn niet altijd thuis in de terminologie van de bestuurder en zijn financiële adviseurs. Toch moet elke OR zich een mening vormen over jaarrekeningen, begrotingen, voortgangsrapportages en besluiten met ingrijpende financiële gevolgen.

Leer signalen te herkennen

De OR overlegt regelmatig met de bestuurder over ‘de gang van zaken’ in de organisatie. Het is daarbij noodzakelijk om financiële informatie te kunnen doorgronden. Bijvoorbeeld om na te gaan of en hoe bestuurders hun financiële resultaten oppoetsen of dempen. Of om signalen tijdig te kunnen herkennen die wijzen op dreigende financiële problemen. Maar ook omdat de OR volgens de Wet op de ondernemingsraden betrokken hoort te worden bij besluiten met belangrijke financiële gevolgen, zoals investeringen, afslankingen, fusies, reorganisaties of bedrijfsovernames.

Doorzie de gevolgen van financiële besluiten

Het is dus belangrijk dat de OR zich snel kan verdiepen in de financiële onderbouwing van belangrijke besluiten én in de financiële gevolgen van diezelfde besluiten. Met het ‘Handboek OR & financieel beleid’ hoef je geen koudwatervrees meer te hebben om als OR financiële onderwerpen met de bestuurder te bespreken. Hopelijk draagt het bij aan het plezier om het financiële en organisatiebeleid beter te begrijpen en effectiever te beïnvloeden.

Titel: Handboek OR & financieel beleid
Auteur: Geert Ploeg en Rob Latten
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 99789083075495

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl