Handboek OR & financieel beleid

Geert Ploeg en Rob Latten

Ondernemingsraden beschikken niet altijd over voldoende financieel-economische kennis en zijn niet altijd thuis in de terminologie van de bestuurder en zijn financiële adviseurs. Toch moet elke OR zich een mening vormen over jaarrekeningen, begrotingen, voortgangsrapportages en besluiten met ingrijpende financiële gevolgen.

De OR overlegt regelmatig met de bestuurder over ‘de gang van zaken’ in de organisatie. Het is daarbij noodzakelijk om financiële informatie te kunnen doorgronden. Bijvoorbeeld om na te gaan of en hoe bestuurders hun financiële resultaten oppoetsen of dempen. Ook moet een OR tijdig signalen herkennen die wijzen op dreigende financiële problemen. Ook is de OR altijd betrokken bij besluiten met belangrijke financiële gevolgen, zoals investeringen, afslankingen, fusies, reorganisaties of bedrijfsovernames.

De OR moet zich dus snel kunnen verdiepen in de financiële onderbouwing van belangrijke besluiten én in de financiële gevolgen van diezelfde besluiten. Met dit boek heeft u minder koudwatervrees om financiële onderwerpen met de bestuurder te bespreken. Hopelijk draagt het bij aan het plezier om het financiële en organisatiebeleid beter te begrijpen en effectiever te beïnvloeden.

Titel: Handboek OR & financieel beleid
Auteur: Geert Ploeg en Rob Latten
Series: , .
Prijs: 32,50
isbn: 99789083075495

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl