blogs en interviews
Laatst gewijzigd op: 28 juni 2024 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
TrusTool Dorianne Broekman

Goed werkgeverschap en ESG-rapportage

Interview met Dorianne Broekman

Hoe staat het ervoor met de sociale veiligheid binnen een organisatie en hoe scoort deze op het gebied van duurzaamheid? Volgens de European sustainability reporting standarts (ESRS) moeten beursgenoteerde bedrijven vanaf 2024 voor het eerst niet alleen rapporteren over hun financiële resultaten, maar ook over hun vorderingen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij ligt de focus op de volgende onderdelen: milieu (Environment), de sociale veiligheid (Social) en het bestuur (Governance). Afgekort is dat: ESG. Ook organisaties die nog niet verplicht hoeven te rapporteren, kunnen er nu al mee te maken krijgen, aldus arbeidsrechtadvocate Dorianne Broekman. Bij aanbestedingen of de keuze van een leverancier wordt dan bijvoorbeeld gevraagd of ze een duurzaamheidsverslag hebben, of naar wat er geregeld is op het gebied van ESG.  ‘De verwachting is dat ESG-rapportages in de komende jaren voor steeds meer organisaties verplicht worden. Organisaties moeten een maatschappelijk verantwoord beleid voeren en daar ook inzage in geven’, zo vertelt Broekman.

ESG-rapportage

‘Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het koppelen van een proces daaraan, zoals met TrusTool, is ook iets wat je kunt rapporteren in het kader van ESG’, vertelt Broekman. TrusTool is een instrument waarmee mensen die een negatieve impact ervaren, zoals discriminatie, naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen. De vertrouwenspersoon rapporteert daar ook weer over.

‘Door te rapporteren dat je gebruikmaakt van een instrument als TrusTool geef je aan dat je beleid hebt waarbij je een vertrouwenspersoon hebt aangesteld en dat er een proces is waarmee men veilig de vertrouwenspersoon kan bereiken. De vertrouwenspersoon rapporteert minstens één keer per jaar en krijgt daarmee inzicht in hoe het gaat met de bedrijfscultuur. Op basis daarvan kan hij ook het gesprek aangaan met de OR.’

Goed werkgeverschap

Dorianne voorspelt dat rapportages over duurzaamheid en sociale veiligheid op het werk steeds meer aandacht zullen krijgen in de toekomst. ‘Je ziet dat bedrijven in het algemeen meer aandacht hebben voor de bedrijfscultuur en de sociale veiligheid. Vanuit de ondernemingsraad is daar ook aandacht voor. Bovendien is de vertrouwenspersoon steeds populairder omdat mensen zich duidelijker durven uitspreken als ze zich niet veilig voelen.’ En dat is maar goed ook: Dorianne vertelt dat ze in praktijk vaak ziet dat de impact van sociale onveiligheid op mensen enorm is.

‘Een vertrouwenspersoon kan meehelpen te de-escaleren en op te lossen. Als deze er niet is, kunnen mensen nergens naartoe en dan heb je het gevaar dat het conflict gaat overkoken. Dat wil niet zeggen dat de vertrouwenspersoon het altijd kan oplossen. Maar als werkgever richt je wel een proces in om werknemers te helpen een mogelijke negatieve impact te verminderen. Dat is wat we tegenwoordig van goed werkgeverschap verwachten.’

Meer weten over jouw rol bij ESG? Lees ook onze checklist ESG en sociale veiligheid.