Modellen
Laatst gewijzigd op: 27 oktober 2019

Gedragscode antidiscriminatie

De ondernemingsraad is (mede-)verantwoordelijk voor het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling binnen de organisatie. Deze taak van de OR staat in artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het gaat om het waken tegen discriminatie in het ‘algemeen’ en het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Ook gaat het om de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming in het bijzonder. Een gedragscode antidiscriminatie kan helpen discriminatie binnen de organisatie tegen te gaan. Gebruik uw initiatiefrecht om een gedragscode voor te stellen. Gebruik dit voorbeeld om een gedragscode antidiscriminatie op te stellen.