Nieuws
Publicatiedatum: 19 januari 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Adviesrecht OR bij salaris top

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft woensdag 14 januari gezegd in een Kamerdebat over de inkomens- en vermogensverdeling in Nederland dat de OR waarschijnlijk adviesrecht krijgt over het salaris van topbestuurders. Asscher zei dat het kabinet al bezig is met een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden en dat de wetswijziging in 2016 in zal gaan. Het adviesrecht voor de ondernemingsraad moet in zijn visie niet precies gaan over de hoogte van de beloning, maar wel over de verhouding met de salarissen met andere werknemers in het bedrijf. Asscher hoopt dat de discussie en het debat erover leiden tot matiging van de topsalarissen in het bedrijfsleven en dat de lonen gelijke tred houden met de rest van de werknemers. De minister wil niet direct ingrijpen in die salarissen.