Nieuws
Publicatiedatum: 13 maart 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

Daling aantal vaste contracten

UWV heeft vastgesteld dat het aantal aangeboden vaste contracten hard daalt. Kregen in 2008 nog 188 duizend werkzoekenden direct een vast contract aangeboden, in 2011 waren dit er nog maar tweeduizend. De kans dat een sollicitant direct een vast contract krijgt, is tegenwoordig dus erg klein. Dat komt voornamelijk omdat werkgevers massaal zijn overgestapt op tijdelijke contracten van een jaar. Alleen voor moeilijk vervulbare vacatures worden nog wel eens vaste contracten aangeboden. Met name in de transport en de sociaal-maatschappelijke sector komt dit nog voor. Heeft u het idee dat het aannamebeleid onlangs is gewijzigd in uw organisatie? Dat had de bestuurder dan niet mogen doen zonder uw instemming. Op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden heeft uw OR namelijk instemmingsrecht op het gebied van het aanstellingsbeleid.