Nieuws
Publicatiedatum: 18 mei 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Deze week hopelijk meer bekend over NOW 2

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt waarschijnlijk nog deze week de ins en outs van de nieuwe NOW-regeling bekend. Werkgevers en werknemers kijken reikhalzend uit naar de voorwaarden voor de nieuwe regeling over tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers. Want dat er extra eisen komen, is duidelijk. Grote vraag is of het eerdere ontslagverbod bij steunaanvraag komt te vervallen. Minister Koolmees (SZW) dropte dat idee eerder in het tv-programma Op1. Dat kwam hem op een storm van kritiek te staan van vakbonden, linkse en rechtse oppositie. Maar GroenLinks en PvdA, die het kabinet kunnen helpen aan de broodnodige meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, lieten ook al doorschemeren dat een ontslagverbod voor alleen het grootbedrijf met meer dan 250 werknemers ook afdoende is, al dan niet in combinatie met de omzetting van de NOW-gift in een lening voor die groep organisaties.

Geen discussie

Er zijn ook voorwaarden waar minder of geen discussie over is. Er komt vermoedelijk een verbod voor bedrijven die steun aanvragen om bonussen en winstdelingen uit te keren aan het management of personeel, om dividend (winst) over 2020 uit te keren aan de aandeelhouders of om eigen aandelen in te kopen uit de winst, waardoor de resterende aandelen meer waard worden. Iets meer discussie is er over de wens van Koolmees alleen ontslag te staan als organisaties hun werknemers op weg helpen naar sectoren en functies waar wel voldoende vraag is naar personeel. Dat kan via outplacement of via scholing. Hoe dat eenduidig geformuleerd kan worden en hoe dat ook gecontroleerd kan worden, dat zijn nog lopende vragen.

NOW 1 en 2

De NOW 2 gaat in per 1 juni en biedt net als zijn voorganger aan werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers voor een periode van 12 weken. Onder de voorganger, NOW 1, konden werkgevers kiezen voor een tegemoetkoming in de maanden maart-april-mei, april-mei-juni of mei-juni-juli. NOW 2 zal vermoedelijk direct aansluiten op de eerder aangevraagde periode. De oude regeling, NOW 1, is nog aan te vragen tot en met 31 mei. Inmiddels hebben ruim 100.000 bedrijven steun aangevraagd voor bijna 2 miljoen werknemers.