Nieuws
Publicatiedatum: 3 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Eerste Kamer akkoord met Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft afgelopen week de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Het doel van de Wab is om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen. Het grootste punt van kritiek op de Wab is het gebrek aan maatregelen tegen schijnzelfstandigheid. Daarom heeft Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, toegezegd om voor de zomer met aanvullende maatregelen te komen om zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter te beschermen tegen uitbuiting.

Waterbedeffect

De Wab voorziet niet in maatregelen om het zogeheten waterbedeffect te voorkomen. Met het waterbedeffect wordt bedoeld dat er, na ingang van de nieuwe wetgeving, een verschuiving plaatsvindt van payrollcontracten naar uitzendcontracten of zzp-contracten om de nieuwe wetgeving te omzeilen. Koolmees gaat nu aan de slag met een voorstel om dit waterbedeffect tegen te gaan.

Arbeidsmarkt van de toekomst?

Er is een speciale commissie ingesteld die de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst gaat onderzoeken. Deze commissie komt eind van het jaar met haar aanbevelingen.