Nieuws
Publicatiedatum: 5 november 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Gebruik HR-analytics schendt privacy achterban

Enkele tientallen Nederlandse organisaties schenden privacyrechten van medewerkers door het verzamelen van data middels algoritmes, zonder dat het personeel hiervan op de hoogte is. Met deze methode van dataverzameling en -analyse, beter bekend als HR-analytics, worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Denk aan informatie over ziekteverzuim bij zwangere vrouwen en consulten bij de bedrijfsarts. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico.

Adviesrecht & instemmingsrecht

De privacywetgeving, AVG, vereist dat systemen standaard op de meest privacy-vriendelijke manier worden ingericht en er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt. Artikel 25 WOR bepaalt dat u adviesrecht heeft als het gaat om een besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening. Het besluit om met HR-analytics te gaan werken, zou de bestuurder eerst ter advisering aan de ondernemingsraad moeten voorleggen. Bovendien heeft uw OR volgens WOR artikel 27 instemmingsrecht als het gaat om regelingen omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.