Nieuws
Publicatiedatum: 20 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Minimumloon

Geen uniforme loonsverhoging voor alle cao’s

Werkgeversorganisaties hebben het kabinet en de vakbonden afgelopen weken niet weten te overtuigen van hun voorstel voor een algemene loonsverhoging van zo’n 5% voor iedereen doe onder een cao valt. Dat zou de werkgeversbijdrage zijn aan het koopkrachtverlies door de hoge inflatie en rust brengen in de polder. Voorwaarden waren wel dat het kabinet de werkgeverslasten niet zou verhogen. Dat is het kabinet wel van plan: de winstbelasting en het minimumloon gaan omhoog, zo blijkt uit uitgelekte plannen voor Prinsjesdag.

Hete herfst

Ook de vakbonden reageerden niet enthousiast. Zij hebben al recent cao’s afgesproken met een structurele loonsverhoging van 5% plus een eenmalige uitkering van € 1.000 per jaar. Een algemene, uniforme loonsverhoging – zeer uitzonderlijk in Nederland – is daarmee vrijwel zeker van de baan. De loonsverhogingen worden dus zoals altijd gewoon per sector of branche afgesproken. De vakbonden schermen met een grote actiebereidheid om hun looneisen kracht bij te zetten. Het kan een hete herfst worden.