Nieuws
Publicatiedatum: 23 mei 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen vervangende toestemming voor bestuurder QBuzz

De bestuurder van Utrechts vervoersbedrijf QBuzz krijgt geen vervangende instemming van de kantonrechter voor het invoeren van een nieuwe winterdienstregeling. De OR verleende geen instemming, omdat er onvoldoende tijd tussen de ritten van bestuurders zat om op tijd aan de volgende rit te beginnen. Vervolgens stapte QBuzz naar de kantonrechter, maar tevergeefs. De OR heeft zich op tijd en voldoende onderbouwd op de nietigheid van het besluit beroepen. Zo bleek onlangs uit de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.

Twee cao’s op een kussen …

QBuzz heeft, na overname in 2013 van een gedeelte van Connexxion, te maken met twee verschillende cao’s voor de werknemers in het streekvervoer en het stadsvervoer. Om de cao’s te harmoniseren wil het vervoersbedrijf de dienstregeling aanpassen. In de cao staat echter vastgesteld dat daar instemming van de OR voor nodig is. Ook artikel 27 lid 1 WOR bepaalt dat arbeids- en rusttijdenregelingen instemmingsplichtig zijn. Al bij de zomer- en herfstdienstregeling kwamen bestuurder en OR niet tot een consensus over de benodigde ‘hersteltijd’, ofwel de tijd die nodig is tussen ritten door om zonder stress en vertraging aan een volgende rit te beginnen.

Goede aanpak OR

De OR heeft het instemmingstraject grondig aangepakt. Ze organiseerden inloopsessies voor de werknemers, zetten achterbanenquêtes uit en deden voorstellen op basis van uitvoerig bestudeerde informatie over op- en overstaptijden. Toen de bestuurder voor vervangende instemming naar de kantonrechter ging, kwam de OR dan ook goed beslagen ten ijs.

Beide partijen gaan zich nu buigen over de zomerdienstregeling 2017.

Meer weten over instemmingsplichtige onderwerpen? Gebruik deze checklist