Nieuws
Publicatiedatum: 18 juli 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Gelijke kansen

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan en diversiteit en inclusie te stimuleren, komt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken met een Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie. De samenleving wordt steeds diverser. Bovendien draagt een divers personeelsbestand waarin ieders talenten benut worden, bij aan de resultaten van de organisatie. Dat staat te lezen in een Kamerbrief van 14 juli.

Actieplan

De minister wil haar doel verwezenlijken door het vergroten van kennis onder werkgevers en werknemers, het verspreiden van goede voorbeelden en betere en doeltreffendere wet- en regelgeving, toezicht en handhaving. De Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCDR) heeft hierin een belangrijke taak.

Rol OR

Ook de Ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol als het gaat om discriminatie in de onderneming en het bevorderen van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het inschakeling van gehandicapten en minderheden in de organisatie. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een belonings- of functiewaarderingssysteem.