Nieuws
Publicatiedatum: 16 oktober 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Grote stijging ontslagvergunningen

Uit de Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het UWV blijkt dat er tot en met augustus  al 20.830 ontslagvergunningen om bedrijfseconomische redenen door het UWV zijn verleend.  Dit is een stijging van maar liefst 47% ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Er werden in deze periode 45.300 ontslagaanvragen ingediend. Dat is een stijging van 38 procent. In totaal werden er 24.600 ontslagvergunningen verleend, waarvan 85 procent vanwege bedrijfseconomische redenen. Het aantal ontslagvergunningen dat verleend werd vanwege arbeidsongeschiktheid daalde met 9 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar. De kans is groot dat er in uw organisatie ook enkele ontslagen zijn gevallen. De OR heeft hier niet direct mee te maken. Het is immers een zaak tussen werkgever en werknemer. De OR heeft wel instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van het ontslagbeleid. Als er iemand wordt ontslagen is dat niet een wijziging in het beleid. Bij reorganisatieplannen en het afsluiten van een sociaal plan kan de OR invloed uitoefenen.