Nieuws
Publicatiedatum: 26 februari 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Hele werkweek geboorteverlof voor partners in 2019

Vanaf 2019 krijgen partners van moeders die net zijn bevallen drie extra dagen betaald geboorteverlof. Op dit moment is er slecht rechts op twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Werkgevers dragen de kosten van 100% loondoorbetaling van de vijf verlofdagen. In 2020 volgt de volgende uitbreiding met vijf weken verlof middels een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Zo bleek afgelopen week uit het voorstel voor de nieuwe Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het wetsvoorstel staat online ter consultatie tot 19 maart 2018.

Mager voorstel?

De nieuwe WIEG is niet helemaal in lijn met het recente advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Dat sprak weliswaar ook over in totaal zes weken geboorteverlof, maar dan ter hoogte van 100% en geheel betaald door de overheid. Ook wilde de SER dat de regeling voor beide ouders zou gelden, dus ook de bevallende moeder, boven op de bestaande 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Al eerder adviseerde de Europese Commissie over 16 weken betaald verlof voor beide partners, maar ook dat neemt de minister niet over in zijn wetsvoorstel.

Initiatiefvoorstel

Werkgevers kunnen er uiteraard wel voor kiezen om een ruimere verlofregeling dan de wettelijke regeling in het leven te roepen. Als ondernemingsraad kunt u ook zelf middels uw initiatiefrecht een voorstel doen voor een verruiming van de geboorteverlofregeling. U hoeft hiervoor geen overlegvergadering af te wachten, maar kunt uw voorstel schriftelijk en duidelijk beargumenteerd bij uw bestuurder inleveren. Gebruik daarvoor deze modelbrief.